Regioner kræver tømte grusgrave omdannet til natur

Alle råstofgrave bør laves om til grønne oaser, når de er blevet tømt for grus, sand og ler, kræver regioner.

Råstofgrave skal omdannes til ny natur, når de er blevet tømt for grus, sand, sten og andre råstoffer.

Det kræver Danske Regioner.

- Gamle råstofgrave rummer et unikt potentiale for at skabe grønne oaser til gavn for mennesker, dyr og planter.

- Lige nu har vi ikke kontrol over, hvad råstofgravene bruges til, når de er færdige, men det vil vi få med det nye forslag, siger Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

quote Lige nu har vi ikke kontrol over, hvad råstofgravene bruges til, når de er færdige, men det vil vi få med det nye forslag

Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner

Som det er nu kan lodsejeren, der ejer et område, der er blevet tømt for råstoffer, vælge at lægge området ud til natur.

Det skal i givet fald ske i samråd med kommunen.

Men ejeren kan også vælge at efterbehandle området, så det kan bruges til landbrug.

Regionerne vil være eneste myndighed på området

Danske Regioner mener, at man fremover skal stille som krav, at områderne i alle tilfælde forvandles til naturområder.

Og regionerne mener, at de skal være eneste myndighed på området.

- Vi har brug for mere natur i Danmark, og dette er en god måde til både at fremme biodiversiteten og skabe nye rekreative områder, siger Heino Knudsen.

Han peger på, at de udtjente råstofgrave kan blive et stort aktiv for naturen.

De er nemlig ofte kendetegnet ved, at der er tale om næringsfattig jord, som er en mangelvare i det opdyrkede danske landskab.

Her lever en række sjældne plantearter, urter og insekter, hvis livsbetingelser ellers er under pres mange steder.

Landbrug & Fødevarer: Regioner må betale

Men hvis regionerne skal styre, at alle råstofgrave udlægges til natur, så må man også betale for det, lyder det fra landbruget.

- Hvis regionerne vil ind og styre, at landbrugsjord skal lægges om til naturområder i stedet, så må de jo bare købe landmændene ud, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed til dr.dk.

I 2019 var det ifølge Danske Regioner 64 procent af de tømte råstofgrave, der blev lavet om til natur.

27 procent af arealerne blev efterbehandlet til landbrugsformål.