¨

Regioner kortlægger borgernes sundhed i kæmpe undersøgelse

- Alle svar er vigtige. Vi får et billede af, hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst, når vi skal planlægge vores sundhedstilbud, siger læge Britta Ortiz, som ses her på billedet. Foto: Gert Ellegaard

De danske regioner vil undersøge, hvordan sundheden både mentalt og fysisk ser ud hos landets borgere. Derfor startes en kæmpe undersøgelse fredag.

Har flere droppet cigaretterne? Er vi mere fysisk aktive? Hvor mange føler, at de har et godt helbred? Hvor mange er ensomme?

Det får vi svar på, når flere tusinde borgere i Region Sjælland får stillet spørgsmålet: ”Hvordan har du det?”

Det er Danmarks største undersøgelse af borgernes sundhed, hvor i alt 300.000 danskere inviteres til at deltage. Heraf 34.000 i Region Sjælland, fordelt på 2.000 i hver kommune. 

Vi får et billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst.

Britta Ortiz, læge og konsulent i Region Sjælland

Derfor får en række borgere fredag tilsendt et spørgeskema med digital post, som region og kommuner håber, de vil besvare.

Svarene skal vise behov for handling

- Vi bruger svarene til at tegne en sundhedsprofil af befolkningen i Region Sjælland og hver af de 17 kommuner, siger læge og konsulent i Region Sjælland, Britta Ortiz i en pressemeddelelse.

Hun beskriver Sundhedsprofilen 2017 som et redskab til at planlægge og målrette regionens og kommunernes tilbud til borgerne, så de kan skabe mere sundhed.

- Vi får et billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst. Det kan for eksempel være en særlige indsats for at forebygge stress hos yngre kvinder, at påvirke mænd med ekstra kilo til at motionere eller arrangere foredrag om bedre søvn, fordi mange sover dårligt, siger Britta Ortiz.

Derfor opfordrer hun alle, der modtager et spørgeskema, til at svare.

FAKTA

 • Deltagerne modtager den 3. februar spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” med digital post. Deltagere, der har dispensation fra digital post, får et brev med posten.
   
 • Svarene behandles fortroligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så den enkelte person kan ikke genkendes.
   
 • Som tak for deltagelsen trækkes lod om præmier blandt besvarelserne. Hovedpræmien i Region Sjælland er en iPhone 7. Der kan også vindes gavekort til oplevelser og biografbilletter.

Skal vise udviklingen

Sundhedsprofilen 2017 "Hvordan har du det?" er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i hele Danmark.

Undersøgelsen blev gennemført i 2010 og 2013, og nu skal den nye undersøgelse afsløre, hvordan det står til i 2017. Dermed håber regionerne at få svar på, om der er sket en udvikling siden de forrige undersøgelser. 

Tættere på begrebet ensomhed

Undersøgelsen er dog blevet udvidet i år til også at omfatte et særligt emne.

- Vi har denne gang ekstra spørgsmål om ensomhed. Spørgsmålene skal bidrage til skabe et bedre billede af, hvor mange der er alene eller ensomme. Man kan være alene uden at føle sig ensom, og man kan føle sig ensom i selskab med andre. Vi vil samtidig forsøge at afdække, hvor meget fælles måltider og fælles aktiviteter betyder. Eller det at have en hund eller kat, fortæller Britta Ortiz.

Det handler nemlig ikke kun om den fysiske tilstand og sundhed. Det handler også om det mentale. Et konkret eksempel på brug af Sundhedsprofilen til at få fokus på den mentale sundhed er fra Faxe Kommune.

I forbindelse med Sundhedsprofilen 2013 fandt de ud af, at mange borgere var stressede. Kommunen har derfor i 2016 gennemført et kursus i ”at skabe en stressfri hverdag”. Målgruppen her var yngre kvinder med stress-symptomer, men som ikke er sygemeldt med stress.

Det blev en stor succes ifølge kommunen, og der er nu planlagt to nye kurser i 2017.

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 i Region Sjælland

Psykisk velbefindende og livskvalitet
 • Over 80 procent af borgerne i Region Sjælland synes selv, at de et godt helbred. 16 procent føler, at de har et dårligt helbred
 • Langt størstedelen af borgerne er tilfredse med livet. 17 procent er utilfredse med livet.
 • 40 procent sover dårligt
 • 16 procent har været generet af psykisk sygdom
Sociale relationer og deltagelse
 • 30 procent deltager i frivilligt arbejde.
 • 25 procent har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport
 • 5,8 procent har sjældent eller aldrig nogen at tale med
Sundhedsadfærd
 • Der er over 80 procent, som er fysisk aktive i dagligdagen. 57 procent dyrker lettere motion, 22 procent motionsidræt og 5 procent konkurrenceidræt
 • 28 procent har stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen
 • 20 procent har sunde kostvaner
 • 18 procent ryger dagligt
Langvarig sygdomme og helbredsproblemer
 • 42 procent har to eller flere langvarige sygdomme (multisygdom)
 • 28 procent har én langvarig sygdom
 • 30 procent har ingen langvarig sygdom
 • Den mest udbredte langvarige sygdom er slidgigt
 • 17 procent er svært overvægtige
Alder og uddannelse
 • 25 procent af borgerne er 65+ år.
 • 14 procent har grundskolen alene, og 8 procent har en videregående uddannelse

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App