Region Sjælland styrker behandlingen i psykiatrien

Finanslovsmidler har sikret, at Distriktspsykiatrien i Region Sjælland har fået tilført mere personale, og at der sættes en ny arbejdsform i værk.

Der er kommet flere hænder til at behandle patienter med svær psykisk sygdom i Region Sjælland. Som et resultat af Regionsrådets fordeling af finanslovsmidler til psykiatrien, er der nemlig blevet tilført mere personale til distriktspsykiatrien.

quote Psykiatrien kan skrue op for indsatsen, når patienten har brug for noget ekstra

Tina Boel, udvalgsformand for Udvalget for social og psykiatri

Fra marts måned er der derudover blevet indført en helt ny arbejdsrutine i distriktspsykiatrien, der ifølge Region Sjælland skal sikre en mere fleksibel, udgående og opsøgende behandling til patienter i perioder, hvor de har ekstra behov for støtte.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

- Fra politisk side ser vi frem til en øget fleksibilitet i behandlingen for den enkelte patient, hvor psykiatrien kan skrue op for indsatsen, når patienten har brug for noget ekstra, siger udvalgsformand Tina Boel (SF), Udvalget for social og psykiatri.

- Det vil sammen med nye medarbejdere, som kan styrke samarbejdet med patientens omgivelser, for eksempel pårørende og kommunale støtteforanstaltninger, medvirke til at give patienterne en rigtig god oplevelse af behandlingen i psykiatrien, siger Tina Boel.

Ny arbejdsform skal sikre bedre vilkår for patienten

Den nye arbejdsform udmøntes gennem 22 teams, der alle sammensættes tværfagligt bestående af en socialrådgiver samt sygeplejersker, terapeuter, socialrådgivere, psykologer og læger. De nye teams arbejder efter den såkaldte F-ACT metode, som står for ”fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet”.

- Vi glæder os til, at vi med styrkelsen af vores distriktspsykiatri får mulighed for i endnu højere grad at være der, hvor patienten gerne vil lykkes, og at vi som team kan rykke sammen om patienten i perioder, hvor livet på grund af sygdom bliver rigtig svært, siger vicedirektør Søren Bredkjær fra Psykiatriledelsen.

De 22 teams skal dække forskellige lokalområder i regionen. Ifølge Region Sjælland forsøger Psykiatrien dermed at imødekomme patientens ønsker og mål for behandlingen ved at øge samarbejdet med patientens næromgivelser – Det kan eksempelvis være et samarbejde med kommunen eller den praktiserende læge.