Region Sjælland afsætter 20 millioner kroner til at belønne ansatte for corona-indsats

I en tillægsaftale til budgettet for 2021 afsætter Region Sjælland blandt andet penge til kræftområdet, høreapparater og erkendtlighed til personale.

De cirka 20.000 ansatte i Region Sjælland kan se frem til et gavekort på 1.000 kroner til regionale restauranter og caféer. Regionsrådet har afsat 20 millioner kroner til at belønne regionens medarbejdere for deres indsats under coronakrisen.

Det fremgår af en tillægsaftale til budgettet for 2021, som alle regionsrådets partier har indgået.

- De ansatte i Region Sjælland har leveret en helt uovertruffen indsats og er nogle af dem, der er skyld i, at vi nu er på vej mod lysere tider. Og tilfredse og glade medarbejdere er helt afgørende for et godt sundhedsvæsen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Hos Venstre er de også glade for at kunne anerkende regionens medarbejdere men havde gerne set belønningen udmøntet anderledes.

- Medarbejderne er jo trods alt vores vigtigste ressource, så det er jo i det lys, vi gerne vil gøre noget godt for dem. Men vi havde gerne set den belønning komme til udtryk på en anden måde. Vi havde gerne set, at midlerne var blevet brugt til opkvalificering og efteruddannelse, for, det ved jeg, er noget af det, personalet efterspørger. Men vi er selvfølgelig med på den samlede aftale, siger medlem af regionsrådet for Venstre og 2. næstformand, Jacob Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er glad for, at regionsrådet partier har besluttet at belønne Region Sjællands medarbejdere for deres indsats under corona-krisen.
Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er glad for, at regionsrådet partier har besluttet at belønne Region Sjællands medarbejdere for deres indsats under corona-krisen. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Udskudte operationer og høreapparater

Da aftalen om budgettet for 2021 blev indgået partierne imellem tilbage i efteråret 2020 var det med budgetmæssig usikkerhed på grund af corona-krisens første bølge. Derfor aftalte partierne at lave opfølgende forhandlinger efter 1. kvartal i 2021.

Tillægsaftalen er derfor et udtryk for, at der er flere penge i kisten, end man havde budgetteret med oprindeligt.

Blandt andet afsættes der i aftalen otte millioner kroner til høreapparatområdet. Halvdelen går til at øge puljen til behandling i speciallægepraksis, så 560 flere borgere kan komme i behandling, mens den anden halvdel går til ekstra udgifter i forbindelse med etableringen af nære tilbud på lokalklinikker.

Der er ligeledes afsat tre millioner kroner til kortere ventetid til screening for brystkræft, og så er der sat 71,5 millioner kroner af til at indhente udskudte operationer og behandlinger som følge af coronakrisen.

- Det er meget vigtigt, at vi har blikket for andre patientgrupper end bare corona. Det er klart, at det har en stor bevågenhed, men det ændrer jo ikke på, at der er masser af patienter, som står og venter på planlagte operationer af hofter og knæ, siger Jacob Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jacob Jensen (V) er glad for, at Region Sjælland med en ny tillægsaftale til budgettet for 2021 afsætter penge til at indhente udskudte operationer.
Jacob Jensen (V) er glad for, at Region Sjælland med en ny tillægsaftale til budgettet for 2021 afsætter penge til at indhente udskudte operationer. Foto: TV2

Presset fra de mange indlagte under anden bølge af covid-19 betød, at Region Sjælland måtte udskyde aftaler for 27.000 borgere, mens lidt over 2.700 patienter har fået udskudt deres operation.

I aftalen forudsættes det desuden, at merudgifterne til at behandle udskudte patienter kompenseres af staten som led i COVID-19 beredskabet i 2021.

Øget fokus på hygiejne

Der er i tillægsaftalen også afsat penge til initiativer, som er direkte affødt af corona-krisen.

Partierne afsætter en million til at anskaffe mindre udstyr til monitorering og behandling af svært syge patienter uden for intensivafdelingerne, som kan medvirke til at færre patienter får behov for intensiv behandling.

Der vil desuden blive sat fokus på hygiejnen, blandt andet ved at afdække effekterne af bedre hygiejne og rengøring i forhold til blandt andet sygefravær og færre indlæggelser. Og konkret afsættes tre millioner kroner i 2021 til udskiftning af dørsystemer og armaturer til berøringsfrie modeller på blandt andet fællesarealer, hvor mange borgere kommer.

- Vi har meget fokus på, hvad vi kan tage med af gode ting fra corona-perioden. Og her investerer vi jo helt konkret og praktisk i også at skabe bedre hygiejne fremadrettet, siger Heino Knudsen (S).

Det samlede årlige budget i Region Sjælland er på cirka 20 milliarder kroner, mens denne tillægsaftale i alt udgør 41 millioner kroner. 

VIDEO: Corona-bonus har også været diskuteret ude i kommunerne. I Holbæk Kommune har de besluttet, at de kommunalt ansatte skal belønnes med en bonus på 900 kroner - men lærer Peter Fuglsang ønsker ikke at tage imod pengene.