¨

Protest over gyllelagune

Foto: TV ØST

En gyllelagune er på vej til Jungshoved. Det får beboerne på barrikaderne.

Det er på en mark ved siden af et bioanlæg, at den såkaldte gyllelagune vil skulle ligge.

En gyllelagune er en form for gylletank. Men i stedet for massive vægge består opbevaringen i, at en plastikmembran graves lidt ned i jorden. Altså en slags kunstig sø med bund og dække af plastik.

Og det er beboerne bekymrede over.

- Tænk, hvis der går hul på den en dag. Tænk, hvis der går hul på bunden. Grunden og særlige drikkevandsinteresser er lige der, hvor den er. Så hvad vil der ikke ske, hvis der går hul åp den, siger Jørgen Hein, som er beboer på Jungshoved og med i områdets miljøgruppe.

Også byens lokalråd er langt fra tilfredse med planerne om en gyllelagune.

- Lige i øjeblikket, der er man ved at om-kloakere hele området, fordi man ønsker et bedre miljø. Men slam, det forurener jo tusind gange mere, mener Poul Borum fra Jungshoved Lokalråd.

Firma overvejer at flytte væk

En gyllelagune på Jungshoved kan også få direkte konsekvenser. Firmaet Nordisk Polering fortæller, at de vil overveje at flytte deres fabrik væk, hvis gyllelagunen bliver en realitet. De ligger nemlig meget tæt på den mark, hvor den vil komme til at ligge.

Det er ikke første gang, at landmanden, Peder Andersen, har en gyllelagune på tegnebrættet. Tidligere har Natur- og Miljøklagenævnet sagt nej. Men Vordingborg Kommune har alligevel nu givet grønt lys.

- På den placering, der er inde i billedet nu, der er det lovligt at lave et teknisk anlæg af den her slags. Det er ikke ensbetydende med, at udvalget er tryg ved anlægget. Men den tekniske direktør siger, at det kan vi ikke tillade os at sige nej til, forklarer Erling B. Nielsen (SF), som er formand for Miljø- og Klimaudvalget i Vordingborg Kommune.

Landmanden, Peder Andersen, havde i dag ikke mulighed for at medvirke personligt i TV2 ØST i dag, og han havde ikke lyst til at udtale sig om  sine planer over telefonen. Planer, som beboerne i Jungshoved håber bliver skrinlagt.

Erling B. Nielsen har fået sin partifælle Kristen Touborg til at rejse sagen i Folketinget. De vil have svar på, om det kan være rigtig, at kommunerne skal give tilladelse til denne type anlæg – på trods af den utryghed, det bringer med sig.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App