Pressede kommuner: Stigning i psykisk syge

Kommunerne er pressede da antallet af psykisk syge patienter er steget med 42 procent på syv år, men midlerne er ikke steget tilsvarende.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mennesker med psykiske sygdomme bliver flere og flere, for ifølge en ny undersøgelse er antallet steget med 42 procenter på syv år på landsplan. Og stigningen lægger pres på kommunerne økonomisk. Det skriver Kommunernes Landsforening i deres nyhedsbrev.

Fra 2007 til 2014 er antallet af patienter, som har været i kontakt med hospitalspsykiatrien minimum én gang i løbet af året, steget markant. Helt præcist er antallet steget fra 100.566 til 143.232 på landsplan. Det viser en ny undersøgelse, som Momentum har lavet for Kommunernes Landsforening.

Ifølge nyhedsbrevet kan denne udvikling specielt mærkes hos Næstved Kommune. Her er antallet af personer med en psykisk lidelse, der har haft brug for at få hjælp af kommunen, steget støt de seneste år. Det fortæller Jette Frost Andersen, som er handicap- og psykiatrichef, i nyhedsbrevet.

- Det gør det svært for os at få det til at hænge sammen økonomisk. For selv om der kommer flere borgere, der har brug for hjælp, så har de økonomiske rammer ikke ændret sig. Det vil sige, at de skal hjælpes for de samme penge, og derfor er vi nødt til at sænke serviceniveauet for at kunne hjælpe det stigende antal, siger Jette Frost Andersen.

Kommunernes opgave og økonomi skal gå hånd i hånd 

En af løsningerne på problemet er at få pengene til at hænge bedre sammen med omfanget af kommunernes opgave, hvis man spørger Thomas Adelskov, som er formand i KL’s social- og sundhedsudvalg.

Det er vigtigt, at der er nok ressourcer til at løse denne opgave, som jo handler om nogle af de allersvageste i vores samfund, siger Thomas Adelskov.

- Tallene viser en stor stigning, som helt åbenbart også kan mærkes i kommunerne. Det er vigtigt, at der er nok ressourcer til at løse denne opgave, som jo handler om nogle af de allersvageste i vores samfund, siger Thomas Adelskov.

Derfor understreger han, at KL’s forhandlere blandt andet vil fokusere på de stigende udgifter på psykiatriområdet, når rammerne for kommunernes økonomi for 2017 skal til forhandling hos regeringen.

- Kommunerne er i forvejen ramt af et stort udgiftspres blandt andet på grund af flere ældre og flygtninge, og med omprioriteringsbidraget er der forventninger om, at vi skal spare endnu mere. Men der skal altså være sammenhæng mellem ressourcerne og opgavens omfang, siger Thomas Adelskov.

Momentum har lavet undersøgelsen på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, og man kan læse om hele undersøgelsen her