Populær trampesti lukningstruet

Tre lodsejere vil lukke trampesti langs Stevns klint i vrede over stævne med op mod 800 deltagere

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den populære trampesti langs Stevns klint er i fare for at blive lukket i den kommende weekend.

Det er tre lodsejere langs ruten som vil lukke deres del af trampestien. Årsagen er ifølge Dagbladet de tre lodsejeres utilfredshed med et stort stævne som områdets største jordbesidder, Den Kristne Menighed, vil afholde med op mod 800 deltagere

Naboerne til Den Kristne Menighed ønsker ikke, at deltagerne i stævnet skal vandre på stien, og dermed er der nu lagt op til direkte konfrontation mellem lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening  og Stevns Kommune.

For at undgå en direkte fredning blev trampestien i hele sit 20 kilometer forløb anlagt som en frivillig aftale mellem lodsejerne og kommunen. Lige siden har der været stridigheder mellem de tre ovennævnte lodsejere og kommunen, fordi de ikke mener, at naboen, Den Kristne Menighed, respekterer de stramme regler, der er for aktiviteter inden for strandbeskyttelseslinjen.

Lodsejerne mener, at stævnet, som Stevns Kommune har givet tilladelse til, er i strid med lokalplanen. Derfor har lodsejerne sammen med Danmarks Naturfredningsforening klaget til Naturklagenævnet