Politikere vil slås for egnsteatrene

Borgmestre håber, kulturminister Brian Mikkelsen (K) er klar til at drøfte egnsteatrene, efter at han har lagt op til betydelig nedgang i statstilskuddet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Måske er der alligevel håb forude for de trængte egnsteatre. Både lokalpolitikere og politikere på Christiansborg arbejder på at finde en løsning, så teatrenes økonomi ikke udhules gradvist, fordi regeringen sænker sit tilskud til disse teatre.

På et møde i Kommunernes Landsforening (KL) besluttede en række borgmestre at henvende sig til kulturminister Brian Mikkelsen i håb om, at ministeren vil være åben for en drøftelse af problemerne.

Tidligere har staten pr. automatik givet egnsteatrene et driftstilskud på 50 pct., hvorefter kommunerne skulle betale resten. Men nu overgår teatrene til en såkaldt rammestyring, hvorefter tilskuddet fastsættes hvert år via finansloven. Og kulturministeren har spillet ud med, at tilskuddet i 2009 bliver på 38 pct.

Den nedgang rammer 14 af landets 32 egnsteatre, som skal sætte deres lid til, at deres hjemkommune vil være parat til at lukke det hul, som nedgangen i statstilskuddet skaber.

Det skyldes, at teatrenes nuværende aftaler med kommunen og staten udløber med udgangen af 2008. De øvrige egnsteatre fortsætter med statstilskuddet på 50 pct., indtil de skal forhandle nye aftaler.

Ifølge Ritzaus oplysninger er de 38 pct. ikke kommet til verden i Brian Mikkelsens ministerium, men udregnet "højere oppe i det politiske system". Kulturministeriet havde forventet en langt mindre nedgang i statstilskuddet.

Mogens Holm, formand for Foreningen af Små Teatre, fortæller, at den lavere statsrefusion typisk vil koste et egnsteater 500.000-600.000 kr. om året. Penge, som teatrene i stedet skal forsøge at hente hos deres hjemkommune.

- Det svarer stort set til én produktion. Og hvis teatrene må droppe bare én forestilling, mister de også den entréindtægt, som den skaber, siger han.

Mogens Holm vil ikke afvise en løsning, hvor rammestyringen fastholdes, men med en minimumgrænse, så statstilskuddet eksempelvis skal være mindst 45 pct.

- I 2008 lykkedes det ministeren at finde penge i tipsmidlerne, så refusionen på 50 pct. kunne fortsætte yderligere et år. Mon ikke der var mulighed for at gentage manøvren, men bare på permanent basis, spørger teaterformanden.

Udmeldingen om den nedsatte refusion har udløst nervøse trækninger og hektisk mødeaktivitet rundt omkring i landet. Dels i teatermiljøerne, dels hos de kommuner, som huser egnsteatrene, og som i forvejen kæmper med stramme budgetter.