¨

Personalet løb hurtigere på landets sygehuse i 2015

Flere patienter blev behandlet for de samme penge på landets sygehuse fra 2014-2015, viser opgørelse.

Mens debatten er livlig om travlhed på landets fødeafdelinger, så viser nye tal, at personalet på sygehusene igen satte farten op sidste år.

Fra 2014 til 2015 øgede sygehusene samlet produktiviteten med 1,8 procent.

Det fremgår af en opgørelse fra Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Ifølge Bent Hansen, formand for Danske Regioner, viser tallene, at regionerne leverer mere sundhed for pengene.

 - Personalet yder en jætteindsats med at udrede, behandle og pleje flere og flere patienter med stadigt bedre resultater.

- Og det er netop resultaterne, vi skal styre skarpere efter, frem for at løbe blindt efter aktivitetstal og presse vores sundhedspersonale endnu mere, siger Bent Hansen i meddelelsen

Personalet løb hurtigere

Når produktiviteten øges på sygehusene, betyder det, at flere patienter bliver tilset og behandlet.

Selv om personalet løb hurtigere, så er fartstigningen dog sat lidt ned i forhold til tidligere år. Siden 2003 har landets sygehuse i gennemsnit øget produktiviteten med 2,4 procent fra år til år.

I 2013 og 2014 lå væksten på 3,1 og 3,2 procent.

Aktivitetsstyringen forkorter ventelisterne 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er enig med Bent Hansen i, at der også skal være fokus på kvalitet på sygehusene.

- Men vi skal fortsat have fokus på sygehusenes aktivitet, for aktivitetsstyringen har været med til at forkorte ventelisterne til gavn for patienterne, siger ministeren i meddelelsen.

Krav om øget produktivitet på sygehusene viser sig dels i kortere ventelister og dels i protester fra personalet, der skal løbe stærkere.

Bøn: Drop krav om effektiviseringer på to procent om året

Klinikchefen på Rigshospitalets fødeafdeling, Morten Hedegaard, sagde for nylig sit job op, fordi han synes, at sparekravet går ud over både personale og patienter.

Siden er flere medarbejderforeninger på landets hospitaler ifølge Politiken gået sammen i en bøn til politikerne om at droppe krav om generelle effektiviseringer på to procent om året.

Det går ud over patienterne, at der skal løses flere opgaver for de samme penge, lyder det fra Lægeforeningen, Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

Samtidig skriver Berlinske onsdag, at den gennemsnitlige ventetid til planlagte operationer for ikke-livstruende lidelser nu er nede på 48 dage. I begyndelsen af 00'erne var tallet 90 dage

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App