¨

Penge til idrætscampus og ny skole

Foto: TV ØST

Byrådet i Guldborgsund Kommune er blevet enige om næste års budget. Du kan her se hovedtrækkene i budgettet:

+ 5 mio. til idrætscampus.
Kommunen skal stå for en tredjedel af campusets finansiering og det ventes, at der også bliver afsat 5 mio. i budgetårene 2014 og 2015.

+ 3 mio. kr. til broer
Kommunens ca. 300 broer får 3 mio. kr. til renovering.

+ 3,4 millioner kr. til Guldborgsund udviklingspulje.
Pengene skal bl.a. bruges på initiativer, der kan skabe job i landsdelen fx indenfor erhverv, turisme og kultur.
Sommerblomster: Nogle af pengene fra puljen vil gå til et beskæftigelsesprojekt, der skal få sommerblomster tilbage i bylivet og langs kommunens indfaldsveje.
Den endelige målgruppe for puljen bliver besluttet af Økonomiudvalget i november.

Ny skole
Der skal findes penge til bygning af en ny skole i Nykøbing Falster i stedet for de to skolebygninger, der udgør Fjordskolen. Den nye skole får 3 spor. Skolen forventes at være færdig i 2016. Hvor dyr den bliver er uklart i budgettet.

+ 4,3 mio. til daginstitutioner
2,1 mio. af dem går til øget kvalitet i dagtilbudene, det kan fx være bedre pasningsmuligheder for pendlerfamilier, øget åbningstid, bedre normering eller andre politisk besluttede indsatsområder.
2,2 mio. kr. går til øgede udgifter til økonomisk fripladstilbud og søskendetilskud.

Budgettet nævner besparelser på:
Administration
Velfærdsområder - i løbet af 2013 skal evt. eksterne rådgivere finde relevante steder at effektivisere
Aftalen med alkoholrådgivningen TUBA opsiges, men kommunen vil finde et alternativ

Herunder kan du selv læse hovedtrækkene i budgettet:

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App