Penge skal hjælpe misbrugere til at stemme

En pose penge fra Socialministeriet skal få udsatte borgere fra misbrugscenteret i Kalundborg til at stemme ved årets kommunal- og regionsvalg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det bliver måske lettere at lokke udsatte borgere fra Kalundborg Kommune til stemmeboksene i år. Center for misbrug i Kalundborg har modtaget midler til projekt ’Valgdeltagelse på Center for misbrug i Kalundborg’, og det kan forhåbentligt få flere til at stemme.

Pengene kommer fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje ”Fremme af udsattes valgdeltagelse”, og formålet med projektet er at fremme valgdeltagelsen hos de socialt udsatte, der er tilknyttet Center for Misbrug i Kalundborg ved at etablere relevante aktiviteter og kørselsmuligheder for brugerne, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen. 

Afgørende at de stemmer

Og arbejdet med at få borgerne til at stemme er allerede i fuld gang.

- Vi er rigtig godt i gang med at køre brugerne til brevstemning, i valgcafeen og lave opsøgende arbejde forskellige steder i kommunen, fordi vi gerne vil have så mange som muligt til at stemme. Derude oplever vi stor interesse og opbakning. I næste uge deltager vi sammen med brugerne i 2 valgarrangementer, som omhandler socialt udsatte, og vi holder øje med aktuelle valgmøder rundt omkring i kommunen. Vi har modtaget en del materiale fra forskellige partier og er gode for en lille valgsnak med vores brugere på Rådgivningscentret. For os er det ikke afgørende, HVEM de stemmer på, men OM de stemmer. Det er jo en forudsætning for demokratiet, at så mange som muligt sætter deres kryds, siger Mette Gammelgaard, projektkoordinator.

Målet med projektet er mere konkret:

  • At socialt udsatte i Kalundborg Kommune får praktisk hjælp til at afgive deres stemme ved kommunevalget 2013.
  • At socialt udsatte deltager i kommunalt arrangerede debatmøder og partiernes valgcafeer.
  • At socialt udsatte har øget mulighed for at tilegne sig viden om og kendskab til den demokratiske proces og oplyst om partiernes/de opstillede kandidaters politik.

Aktiviteter:

  • Der nedsættes et ’valgteam’, som sørger for at køre de brugere af Centeret, der ønsker det, til Borgerservice, hvor de kan afgive deres brevstemme.
  • Der laves endvidere opsøgende arbejde på gadeplan, hvor medarbejderne motiverer til valgdeltagelse og sørger for transport til Borgerservice.
  • De allerede etablerede brugergrupper på centeret vil i projektperioden få tilbud om sammen at besøge valgcafeer og deltage i valgmøder.
  • På selve valgdagen samles op på de sidste brugere rundt om i kommunen via bussen, som vil kunne fragte brugerne til valgstederne.