¨

Patientforening undrer sig: Hvor er hænderne, der skal løfte sundhedsformen?

Arkivfoto. Foto: TV ØST

Regeringen har netop præsenteret et udspil til ny sundhedsreform. Det er vigtigt, at der følger hænder med opgaven, lyder det fra patientforening.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har netop fremlagt regeringens udspil til en sundhedsreform, som skal sikre ”nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”.

Hos paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeninger i Danmark, Danske Patienter, synes vicedirektøren, at reformen har potentiale.

Det at flytte ud i sundhedsfællesskaber, betyder også at man flytter ud i primærsektor med langt flere patienter. Og det kræver at man har de tilstrækkelige hænder

Anette Wandel, vicedirektør for Danske Patienter

- Der er potentiale til at skabe større sammenhæng for patienter i den silostruktur, vi har – altså sammenhængen mellem almen praksis, kommuner og hospitaler, hvor patienter desværre i dag snubler og får dårligere kvalitet, siger vicedirektør Anette Wandel.

- Det andet er, at man i højere grad vil stramme op på ensartet kvalitet og løfte nogle ting nationalt, it og kvalitetsstandarder. Det er positivt.

Det skal sikres, at der er nok hænder

Regeringen vil med Sundhedsreformen etablere 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

- Det at flytte ud i sundhedsfællesskaber, betyder også at man flytter ud i primærsektor med langt flere patienter. Og det kræver, at man har de tilstrækkelige hænder og tilstrækkelige til at sikre patienterne kvalitet, siger vicedirektøren for Danske Patienter, siger Anette Wandel.

- I dag ved vi jo, at der mangler almen praktiserende læger, og at vi mangler kompetencer i kommunerne. Det er en bunden opgave at få løst det, og det har vist sig at være rigtig svært. Det med at vi mangler praktiserende læger er jo ikke en ny problemstilling, og den bliver jo ikke løst med et quick fix. Så det er virkelig noget, man skal have fokus på for at kunne indfri det potentiale, der ligger i det.

I dag ved vi jo, at der mangler almen praktiserende læger, og at vi mangler kompetencer i kommunerne. 

Anette Wandel, vicedirektør for Danske Patienter

Man er også nødt til at det attraktivt at være læge

Ambitionen med sundhedsreformen er også, at der skal være flere almen praktiserende læger. Med sundhedsreformen vil regeringen løfte antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin med yderligere 100. Dermed vil regeringen øge dimensioneringen af almen medicin inden for den lægefaglige videreuddannelse med i alt 60 hoveduddannelsesforløb i 2019 og 100 forløb i 2020.

- Nu styrker man dimensioneringen i forhold til almen praktiserende læger. Men der skal mere til end det. Vi er nødt til at kigge på, hvordan man kan trække flere almen praktiserende læger ud i lægehusene og gøre det attraktivt at være der  - eksempelvis ved alternative måder at ansætte læger på. Vi skal i det hele taget have enormt fokus på at gøre det attraktivt, siger vicedirektør Anette Wandel.

En del af regeringens sundhedsreform er også målsætningen om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 færre indlæggelser på sygehuset.

- Noget af det, vi er bekymret for, er de incitamenter, der ligger i det. For man siger, man vil flytte 500.000 ambulante besøg og reducere med 40.000 indlæggelser. Og det med at flytte folk ud i primærsektoren, det siger jo ikke noget om kvalitet. Det bliver nødt til at være kamufleret af stringente kvalitetsmål. Går det patienterne ligeså godt eller bedre, når man gør det her? Siger Anette Wandel.

Hun mener, der bør måles på, hvor godt et funktionsniveau, får du? Hvor god en livskvalitet får du? Hvor god regulering af dit blodsukker får du? Det er dén form for kvalitetsmål, vi har brug for.

- Det man primært har fokus på nu er det kvantitative med at flytte ud. Nu vil vi være opmærksom på kvaliteten.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App