¨

Pædagogstuderende er glade for deres uddannelse

USCJ omrokerer deres uddannelser

I modsætning til pædagoguddannelser andre steder i landet, så er de studerende på pædagoguddannelsen på UCSJ godt tilfredse med uddannelsen.

Danmarks Evalueringsinstitution har analyseret udfordringerne i den nye pædagoguddannelse, som blev indført i 2014.

I uddannelsen peges bl.a. på udfordringer i forhold til studieaktiviteten, de studerendes tilfredshed med kvaliteten samt ansøgernes forkundskaber.

Men på University College Sjælland (UCSJ) er billedet et ganske andet, skriver uddannelsesstedte i en pressemeddelelse.

Tilfredse studerende

De pædagogstuderende på UCSJ er i stigende grad tilfredse med deres uddannelse.

De er motiverede, oplever at deres uddannelse har et højt fagligt niveau og de fleste studerende bruger mere end 45 timer om ugen på uddannelsen.

I forhold til det faglige niveau har UCSJ netop undersøgt niveauet siden 2009, og i den sammenhæng viser det sig, at flere studerende oplever, at undervisningen er ”baseret på den nyeste viden”.

Ud af en score på maksimum 100, opnår UCSJ en score på 72, hvilket er det højeste, der nogensinde er målt.

Jeg tror blandt andet, at det skyldes det faste fremmøde, samt at vi gør meget ud af at knytte tætte bånd til den enkelte studerende

Camilla Wang, rektor på UCSJ 

Samme billede viser sig, når man spørger de studerende, om undervisningen er ”på et højt fagligt niveau”.

Her opnås en score 74 ud af 100 – også det højeste niveau, der nogensinde er målt.

Studerende og undervisere kender hinanden

UCSJ vurderer, at succesen blandt andet skyldes, at der fokuseres meget på nærvær i uddannelsen.

- På UCSJ er vi rigtigt glade for, at pædagoguddannelsen har klaret omstillingen til den nye 2014 uddannelse så godt. Jeg tror blandt andet, at det skyldes det faste fremmøde, samt at vi gør meget ud af at knytte tætte bånd til den enkelte studerende, siger rektor på UCSJ Camilla Wang.

De studerende har typisk 15-16 timer om ugen fordelt på fire dages undervisning, hvilket giver god nærhed til medstuderende og undervisere.

Nærhed til undervisere og medstuderende viser sig typisk at have stor betydning for mønsterbrydere, altså studerende, der kommer fra ikke-uddannelsesvante hjem.

Derfor kan kravet om fremmøde være medvirkende til den store tilfredshed.
 

Pædagoguddannelsen på UCSJ

  • Cirka 2300 læser til pædagog på University College Sjælland
  • Man kan læse til pædagog på Campus i Roskilde, Slagelse, Nykøbing og Vordingborg.
  • Antallet af 1. prioritetsansøgere er siden 2013 vokset med 20 procent til lidt over 1000 ansøgere hvert år. 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App