¨

Overlæge: Kritikken af Sundhedsplatformen rammer også Region Sjælland

Formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, der er overlæge på Holbæk Sygehus, mener at mange af de kritikpunkter Rigsrevisionen kommer med til Region Hovedstaden og implementeringen af Sundhedsplatformen, kan overføres til Region Sjælland.

Overlæge råber vagt i gevær efter Rigsrevisionen har givet kritik af Sundhedsplatformen i Hovedstaden. Her i regionen har vi mange af de samme problemer.

Der er skrevet og sagt meget om Sundhedsplatformen – it-systemet, der skulle være en hjælp til personalet på landets sygehuse. Men det har vist sig at være besværligt at arbejde med og det har givet store frustrationer rundt om på sygehusene.

Mere om beretningen

Den nye beretning fra Statsrevisorerne kritiserer i skarpe vendinger Sundhedsplatformen - det IT-system, som sygehusene i både Region Sjælland og Region Hovedstaden bruger.
Undersøgelsen handler om Region Hovedstadens implementering af systemet, der modtager alvorlig kritik - blandt andet fordi systemet blev taget i brug, selvom det ikke var klart.
Statsrevisorerne understreger, at Region Hovedstaden og Region Sjælland har hver deres businesscase og planer for gevinstrealisering med systemet - men deres rapport forholder sig altså ikke til problemstillinger i Region Sjælland.
Du kan læse rapporten i dette link (på Folketingets hjemmeside).

Og nu står det så sort på hvidt, at hele forløbet med Sundhedsplatformen simpelt hen ikke har været godt nok. Rigsrevisionen har lavet en rapport, hvor de gennemgår hele forløbet i Region Hovedstaden. Her står der blandt mange andre ting at:  ”systemet var ufærdigt og behæftet med fejl”.

Det kan ikke være meningen, der skal være fare for om patienterne får den rigtige medicin, for det betyder jo der er fare for patienternes sikkerhed

Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz

Og den kritik Rigsrevisionen giver Region Hovedstaden mener formanden for Overlægeforeningen, overlæge på Holbæk Sygehus, Lisbeth Lintz, også kan overføres til Region Sjælland.

- Hele forarbejdet, før man vælger sundhedsplatformen, bliver dybt kritiseret og det forarbejde er jo næsten det samme, som der har været i Region Sjælland, siger hun.

Fare for patienterne

Hun oplever, hvordan systemet påvirker kollegaer dagligt og hvilken kilde til frustration Sundhedsplatformen er.

Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger systemet

Styrelsen for patientsikkerhed besøgte onsdag Universitetshospitalet i Køge for at se nærmere på Sundhedsplatformen. Det skriver Nordvestnyt.
Besøget kommer efter, at læger har udtrykt bekymring for, at det modul i systemet, der tager sig af medicinering, ikke fungerer hensigtsmæssigt.

- Det er på høje tid, at der bliver sat turbo på rent faktisk at få rettet de fortsatte kæmpemæssige problemer, der er med indholdet af sundhedsplatformen. Det, at vi ikke kan have tillid til, at den medicin, der er ordineret til patienterne, rent faktisk er den medicin patienterne får, det er simpelt hen ikke godt nok. Det kan ikke være meningen, der skal være fare for om patienterne får den rigtige medicin, for det betyder jo der er fare for patienternes sikkerhed, siger Lisbeth Lintz.

Et par lyspunkter

Lisbeth Linz medgiver, at der dog er nogle punkter, Region Sjælland har håndteret anderledes end Region Hovedstaden i forhold til Sundhedsplatformen.

- Der er ting, der er anderledes i Region Sjælland. Man har ikke talt om at afskedige lægesekretærer og man har ikke talt om gevinstrealisering, forklarer hun.

Den uddannelse man har udrullet i Region Sjælland har heller ikke været i nærheden af god nok

Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz

Selve uddannelsen har også været anderledes, fordi Region Hovedstaden hurtigt erfarede, at den ikke var god nok. Men den uddannelse, som man endte med i Region Sjælland, Lisbeth Lintz heller ikke har været god nok.

- Den undervisning, som blev brugt i Regions Sjælland, var officielt en revideret udgave af den, man startede med i Region Hovedstaden, fordi man hurtig fandt ud af, at den kunne man ikke bruge til noget. Men samtidig byggede den jo på det samme grundlag og de samme pædagogiske principper, eller mangel på samme. Den uddannelse man har udrullet i Region Sjælland har heller ikke været i nærheden af god nok, siger hun.

Rapport vil blive nærlæst

Der er blevet lagt mærke til den voldsomme kritik Region Hovedstaden har fået for arbejdet med Sundhedsplatformen. Tina Boel (SF) er formand for den styregruppe, der arbejder med Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Hun siger til P4 Sjælland:

- Jeg vil læse den på den måde, som vi også løbende ser ind på Region Hovedstaden om der kan være relevante læringspunkter, der kan indgå i vores fortsatte arbejde med Sundhedsplatformen.

Det er meningen at der skal komme en opdateret version af it-systemet til november. Lisbeth Lintz håber at det så er slut med frustrationerne, men hun tvivler på det.

Læs også Regioner kan først slippe fejlbehæftet it-system i 2022

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App