Nyhedsoverblik

Opretter ny uddannelse på Sjælland

Fra september 2024 bliver det muligt at tage en kandidatuddannelse med fokus på klinisk psykologi i tæt parløb med psykiatriske behandlingsinstitutioner i Region Sjælland.

Det sker, når Københavns Universitet og regionen etablerer et nyt uddannelsesspor med base i Slagelse og Roskilde.

Det nye kandidatspor vil have særligt fokus på praksis i behandlingssystemet. Under det toårige kandidatforløb bliver den enkelte studerende knyttet til et psykiatrisk ambulatorium eller sengeafsnit.

Her vil de studerende få mulighed for at indgå i dagligdagen på en psykiatrisk afdeling og omsætte teori til praksis side om side med det færdiguddannede personale.

Det nye uddannelsestilbud er et toårigt kandidatforløb med et optag på 25 studerende om året. Fra 2025 forventes der at gå 50 studerende på uddannelsessporet i klinisk psykologi.

Undervisningen bliver fordelt på fire lokationer i Region Sjælland (Slagelse, Roskilde, Næstved og Holbæk). Slagelse bliver hovedlokation for det voksenpsykiatriske område, mens Roskilde skal være hovedlokation for det børne- og ungdomspsykiatriske område. Herudover vil de studerende modtage undervisning i København.