Online stuegang og prøver i eget hjem skal aflaste sygehusene

Sidste år behandlede eHospitalet i Region Sjælland knap 1600 syge borgere hjemme. Fremover skal de hjælpe endnu flere, og det kan aflaste sygehusene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Paramediciner Kasper Suhr er netop mødt på job i Ringsted. Men den gule akutbil får ikke lov at holde stille i garagen i mange minutter.

En af hans første opgaver er at køre ud for at se til en 77-årig kvinde på Nordfalster.

- Det er en kvinde i Nørre Alslev, der har ringet 112, fordi hun har det dårligt og føler sig utilpas. Men vagtcentralen vurderer ikke, at det er akut-akut, så nu kører jeg derned og finder ud af, hvad der skal ske, om hun skal indlægges, eller om hun skal ses af egen læge, og hvad vi kan gøre for hende, fortæller han i bilen på vej dertil.

77-årige Connie Madsen bor i en landsby tæt på Nr. Alslev på Nordfalster. Hun har længe følt sig dårlig og har svært ved at spise.
77-årige Connie Madsen bor i en landsby tæt på Nr. Alslev på Nordfalster. Hun har længe følt sig dårlig og har svært ved at spise. Foto: Jacob Bagge Jensen - TV2 ØST

På vejene i hele Region Sjælland har eHospitalet hver dag udekørende teams med sygeplejersker og paramedicinere, som de kan sende ud til de borgere, som eHospitalet har mulighed for at hjælpe.

Der er tre såkaldte mobile behandlingsenheder, der er bemandet med specialuddannede sygeplejersker, der kan give intravenøs væske og medicin, tage blodprøver og måle diverse værdier. 

De kører hver dag ud fra Holbæk, Næstved og Nykøbing Falster.

Måler om alt er godt 

I dagtimerne er der også mulighed for at sende en paramediciner som Kasper Suhr, der både kører ud på besøg ved et 112-kald, som vagtcentralen vurderer er subakut, og til planlagte besøg hos borgere, der allerede er i behandling.

- Vi kører faste opgaver for eHospitalet, hvor vi kører ud og behandler og måler på de patienter, der er indlagt i eHospitalet. Det kan være patienter, der er sat i antibiotisk behandling, så kører vi ud og giver antibiotika og måler, om alt er, som det skal være, fortæller Kasper Suhr.

Kasper Suhr er paramediciner og kører i dagtimerne for eHospitalet og om aftenen og om natten for lægevagten i Region Sjælland.
Kasper Suhr er paramediciner og kører i dagtimerne for eHospitalet og om aftenen og om natten for lægevagten i Region Sjælland. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Selve eHospitalet ligger på Næstved Sygehus. Dagen begynder med en morgenkonference, hvor de patienter, der er indlagt hjemme, bliver gennemgået.

- Godmorgen, alle sammen. Status er, at vi har 13 patienter indlagt, siger Ihab Ibrahim Al-Janaby, der er læge i eHospitalet i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Online stuegang 

Efter morgenkonferencen går han i gang med de opgaver, der er. 

En mand med hudinfektionen rosen skal ses på video, og mens Ihab Ibrahim Al-Janaby venter på, at sygeplejersken, der er ude hos patienten, kalder op til en online stuegang med ham, fortæller han om sine opgaver.

- Min opgave som læge i eHospitalet er at identificere de rigtige patienter, som det er forsvarligt og patientsikkert at behandle i eget hjem og så at lægge en plan for behandlingen. Der er mange kriterier for, hvornår en patient er egnet til eHospitalet, fortæller han.

Hanne Schjøning leder eHospitalet Det Nære Sundhedsvæsen Region Sjælland
Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

- Vores patienter kommer enten fra egen læge eller lægevagten, der har vurderet, at de har væskemangel, eller at de har en infektion. Så melder de ind til os, og så siger vi, at den opgave kan vi godt tage. Det kan også være patienter, der skal udskrives. De er færdigudredt, men har brug for pleje i nogle dage, hvor de skal have penicillin intravenøst, siger Ihab Ibrahim Al-Janaby.

eHospitalet er i udvikling  

Arbejdet med at opbygge et eHospital i Region Sjælland begyndte i 2019. De første par år har arbejdet i høj grad været relateret til opgaver i forbindelse med covid-19, men nu er man i fuld gang med at udbygge og udvikle modeller til, hvordan man bedst kan behandle syge borgere i deres eget hjem og bruge de telemedicinske og elektroniske muligheder, der findes.

I eHospitalet kan lægen tale med patienten via en videoopkobling, det vil ofte ske i forbindelse med at den udekørende sygeplejerske eller paramediciner er hos lægen.
I eHospitalet kan lægen tale med patienten via en videoopkobling, det vil ofte ske i forbindelse med at den udekørende sygeplejerske eller paramediciner er hos lægen. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Målet er, at eHospitalet skal forebygge sygehusindlæggelser og være en del af løsningen, når en patient skal udskrives. På den måde kan eHospitalet være én af mange løsninger på, hvordan man kan lettet presset på regionens sygehuse. Men der er også mange fordele for patienterne.

Læs også
Fremtidens sundhedsvæsen: Patienter tager selv blodprøver hjemme
Læs også
Fremtidens sundhedsvæsen: Patienter tager selv blodprøver hjemme

- Det er en måde at aflaste vores sygehuse på. Men det er også en måde, hvor vi kan give vores borgere en mulighed for at sove i egen seng, at spise sin egen mad og at være sammen med sin familie, som man er vant til. Så restituerer man bedre, fortæller Hanne Schjøning, der er leder af eHospitalet i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

I 2022 tog eHospitalet sig af i alt 1585 patienter, der blev behandlet i eget hjem. De var i gennemsnit indlagt i seks-syv dage. 605 patienter var henvist fra et af Region Sjællands sygehuse.

Hvad er eHospitalet i Region Sjælland?

 • Et tilbud, der er under udvikling

 • Har eksisteret i sin nuværende form siden marts 2022

 • Arbejder på tværs og binder sygehuse, kommuner og praktiserende læger sammen om visitation, behandling, pleje, forebyggelse og rådgivning af patienterne via elektroniske løsninger som f.eks. videokonsultationer

 • Det er eHospitalets læge, der er behandlingsansvarlig for patienterne

 • Den vagthavende e-læge er på vagttelefonen fireogtyve timer i døgnet, syv dage om ugen, året rundt

 • Man kan være patient i eHospitalet, Hvis man har et ukompliceret forløb, eksempelvis hvis man kan behandles med intravenøst penicillin hjemme.

 • Har tre såkaldte Mobile Behandlingsenheder, der er bemandet med specialuddannede sygeplejersker, der kan give intravenøs væske og medicin, tage blodprøver og måle diverse værdier. De kører hver dag ud fra hhv. Holbæk, Næstved og Nykøbing Falster

 • Har mulighed for i dagtimerne at sende en såkaldt Præhospital Vurderingsenhed, der er bemandet med en paramediciner, der i samråd med e-lægen vurderer, om patienten skal indlægges på sygehus

 • I flere kommuner kan man også udskrives til en såkaldt fremskudt kommunal plads på et plejecenter, hvor elægen og esygeplejersken er til rådighed for personalet, hvis de har brug for sparring

 • Er man kroniker har eHospitalet flere tilbud som Aktiv patientstøtte, hvor man får telefonisk rådgivning, og PreCareKOL, hvor man på en tablet indtaster diverse målinger og overvåges af sygeplejersker for at forebygge sygdom.

 • I 2022 tog eHospitalet sig af i alt 1585 patienter, der blev behandlet i eget hjem. De var i gennemsnit indlagt i 6-7 dage. 605 patienter var henvist fra et af Region Sjællands Sygehuse

I Region Sjælland er forventningen, at der vil være bud efter, at eHospitalet kan hjælpe et stigende antal patienter hjemme de kommende år.

- Forventningerne er, at vi skal have flere patienter. Vi er i gang med at indgå samarbejder med vores kommuner om at være et supplement til deres akutfunktioner, hvor vi kan hjælpe med at forebygge indlæggelser på sygehusene ved at indlægge dem i eHospitalet. Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale, og efterhånden som de telemedicinske løsninger udvikler sig, kan vi også tage andre patientkategorier ind og behandle dem i eget hjem, siger Hanne Schjøning.

Ihab Ibrahim Al-Janaby har været læge i eHospitalet i Region Sjælland i tre år.
Ihab Ibrahim Al-Janaby har været læge i eHospitalet i Region Sjælland i tre år. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Akutbilen med paramediciner Kasper Suhr ved roret er nået frem til Nordfalster. To bekymrede pårørende tager imod og viser ham indenfor, ind til soveværelset, hvor Connie Madsen ligger i sengen.

- Goddag, Connie. Jeg hedder Kasper. Jeg er her for at kigge til dig, siger han og går i gang med at stille en række spørgsmål.

- Jeg har ikke ondt nogen steder, men jeg er træt, og jeg ryster, så jeg har ligget i sengen i lang tid, og jeg kan ikke rigtig spise, fordi jeg har kvalme, fortæller Connie Madsen.

Derefter henter Kasper Suhr forskellige tasker fra bagagerummet i akutbilen. 

Paramediciner Kasper Suhr måler blandt andet blodtryk, puls, iltmætning og temperatur, og han tager en blodprøve for at vurdere, hvad Connie Madsen fejler.
Paramediciner Kasper Suhr måler blandt andet blodtryk, puls, iltmætning og temperatur, og han tager en blodprøve for at vurdere, hvad Connie Madsen fejler. Foto: Jacob Bagge Jensen - TV2 ØST

- Jeg starter med at spørge til symptomer og til hvilken type medicin, hun får. Så går jeg i gang med at måle, fortæller han.

Kasper Suhr måler blandt andet blodtryk, puls, iltmætning og temperatur, og han tager en blodprøve. 

- Dine infektionstal ser fine ud, siger han til Connie Madsen. 

Læs også
Patienter måler sig selv - nu er antallet af akutte indlæggelser halveret
Læs også
Patienter måler sig selv - nu er antallet af akutte indlæggelser halveret

Undervejs ringer han til læge Ihab Ibrahim Al-Janaby, der passer telefonen i eHospitalet i Næstved, og konfererer med ham.

- Jeg bruger elægen og hans viden som læge til at vurdere tallene og blodprøvesvarene, og så lægger vi en plan og lægger alt ind i systemet. Alle tallene så fine ud, så vi vurderer, at hun ikke er akut indlæggelseskrævende nu og her, men skal udredes via egen læge. Men hun skal have noget for kvalmen, fortæller Kasper Suhr.

Morgenkonference i eHospitalet på Næstved Sygehus. Der er i dag 13 borgere indlagt i eget hjem, det er lægen i eHospitalet, der har behandlingsansvaret.
Morgenkonference i eHospitalet på Næstved Sygehus. Der er i dag 13 borgere indlagt i eget hjem, det er lægen i eHospitalet, der har behandlingsansvaret. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Han afslutter besøget med at give Connie Madsen nogle tabletter, der kan tage kvalmen og siger farvel og god bedring på hug ved sengekanten.

Connie Madsen er tilfreds med den behandling, hun har fået ved dagens besøg.

- De kan mange ting, det skal jeg love for. Jeg kan godt give den et 10-tal. Der har ikke været noget at klage over, siger hun.Nyhedsoverblik