Nyt skred på Møns Klint

Mængder af ler, sand og grus er skredet ned og ligger under stranden ved Møns Klint. Selve strandbredden er løftet næsten 10 meter fra jorden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Cirka 50 meter strandbred har løftet sig højt op fra jorden ved Møns Klint.

Mellem lørdag og søndag skete der et nyt skred i nærheden af skredet fra januar. Denne gang er det dog ikke et kridt-skred, men et lerskred.

Skredet har besynderligt nok mast sig ned under strandbredden og løftet den op, som det kan ses på billedet for oven.

Skovfoged H.C. Gravesen fra Skov- og Naturstyrelsen betegner det som en stille og rolig lerudskridning, som ikke giver anledning til at foretage nogle former for sikkerhedsforanstaltninger. Men flot ser det ud.

- Det er ret almindeligt, at leret skrider når det er så fugtigt i vejret. Derfor har vi også haft skilte oppe på klinten med "risiko for skred" hele sommeren, siger han.

Det nye skred er i det, der hedder Abildgårds Fald - ca. 300 meter syd for januar-skredet.

Ler, sand og grus er skredet ned ad skrænten. Ved vandkanten har det mast sig ned under strandbredden og løftet den næsten 10 meter op i luften.

 

Strandbredden hvor skredet er sket består primært af ler. Da strandbredden blev løftet skabte det derfor disse dramatiske kløfter.