Nyt kort skal bruges ved oversvømmelser

Et højdekort vil fremover blive brugt af Stormrådet ved oversvømmelser. Højdekortet kan med få centimeters nøjagtighed fortælle hvor højt et givent sted i Danmark ligger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Stormrådet har nu et nyt værktøj, når de skal vurdere fremtidige oversvømmelser, som den der ramte regionen i efteråret. Rådgivningsfirmaet Cowi har ved hjælp af en laserscanner fra et fly lavet et højdekort over Danmark. Det fortæller P4 Sjælland.

- Det er en landsdækkende højdemodel for hver halvanden meter i alle retninger over hele landet, har vi registreret en højde. Det giver et fuldstændigt højdebillede af Danmark, så vi får både en overflademodel og en landsdækkende terrænmodel, forklarer afdelingschef i Cowi, Poul Nørgård. 

Kortet kan med 5-10 centimeters nøjagtighed fortælle, hvor højt et givent sted ligger. Ifølge Cowi kan kortet bruges af kommuner, der skal planlægge nye kloaker, og af Stormrådet ved skader i forbindelse med oversvømmelser. Stormrådet ser positivt på det nye materiale.

- Vi vil i hvert fald inddrage det i vores overvejelser, fordi der er to elementer i vores vurdering. Både hvordan landskabet er, men også hvordan folk rent faktisk har bygget deres huse - altså hvor høj soklen er, siger sekretariatschef Torben Garne.