Nye spor i Storebæltstunnel

110 m jernbanespor skal nu udskiftes i hvert af de to 8 km lange tunnelrør under Storebælt. A/S Storebælt foretager reparationen som en del af det løbende vedligehold af jernbanestrækningen mellem Korsør og Nyborg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Reparationsarbejdet af sporene finder sted fra 10. marts til 31. marts og vil kun påvirke togdriften i mindre grad, idet trafikken kan afvikles i ét tunnelrør, mens arbejdet finder sted i det andet. Det skriver A/S Storebælt i en pressemeddelelse.

Udskiftningen af sporene foretages midt i tunnelen, dvs. i det dybeste punkt, som er ca. 75 m under havets overflade. På dette sted er jernbanesporene udført som en særlig konstruktion, hvorunder tunnelens pumpesystem er installeret.

Efter ti år i dette meget aggressive miljø er visse befæstelsesdele af den 110 m lange sporkonstruktion tæret og nedbrudt i en grad, der gør udskiftning nødvendig. Udskiftningen sker, mens konstruktionen har den fornødne sikkerhed og for at forebygge evt. hastighedsnedsættelser.

Samtidig med udskiftningen af sporene vil alle 31 tværtunneler mellem de to hovedtunneler blive rengjort. I alt 40 mand udfører arbejdet i to-holds skift á 12 timer. Hele opgaven beløber sig til ca. 8 mio. kr.

I den nye sporkonstruktion vil der bl.a. blive anvendt galvaniserede og coatede materialer, således at holdbarheden for de 110 m spor fremover vil være mindst 30 år. De øvrige 7.890 m spor, som er udlagt på almindelig ballast, ventes fortsat at have en levetid på omkring 40 år.