Ny sygeplejerskeuddannelse skal forbedre samarbejde mellem region og kommune

En ny specialuddannelse skal forbedre sammenhængen mellem sygepleje i kommune og region.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der skal være bedre sammenhæng mellem behandlings- og plejeforløb på sygehuse og i det kommunale.

Det er et af de primære formål med en ny specialsygeplejerskeuddannelse.

Det er en stigning i antallet af både ældre, borgere med kroniske sygdomme og et større samarbejde med psykiatrien, der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen og som sætter større krav til kommunerne og almen praksis.

Derfor er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til specialsygeplejerskeuddannelsen nu klar.

Hos Dansk Sygeplejeråd klapper de i deres hænder over, at der nu kommer en specialuddanelse med fokus på lokal og kommunal pleje.

- Vi synes, det er en rigtig god nyhed, at der kommer en specialuddannelse, siger Helle Dirksen, der er formand for Kreds Sjælland i Dansk Sygeplejeråd til TV ØST.

quote Vi synes, det er en rigtig god nyhed, at der kommer en specialuddannelse

Helle Dirksen, formand for Kreds Sjælland i Dansk Sygeplejeråd 

- Der er ingen tvivl om, at samarbejdet imellem de forskellige sektorer; Primærsygehuse, praktiserende læger og andre. Der er et potentiale, som nok ikke er fuldstændig forløst endnu. Men det vil jeg håbe kan lade sig gøre nu med denne specialuddannelse, siger Helle Dirksen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at specialuddannelsen vil styrke sygeplejerskerne i deres daglige arbejde hos borgerne med komplekse sygdomsbilleder.

- Det giver jo god mening. Kompleksiteten i borgernes sygdomme, når de er hjemme hos dem selv, er blevet markant større igennem de sidste år. Det fordrer jo selvfølgelig også, at sygeplejerskerne får noget uddannelse til at kunne håndtere det derhjemme, siger Helle Dirksen.

Idéen er regional

Det er ikke første gang, at en sådan specialsygeplejerskeuddannelse kommer på tale. 

For i december sidste år kunne vi på TV ØST fortælle om, hvordan Professionshøjskolen Absalon fik tilladelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at oprette specialsygeplejerskeuddannelsen med studiestart til efteråret. 

Uddannelsen er resultatet af et samarbejde mellem professionshøjskolen, Holbæk Sygehus og Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommune.

Idéen er, at de studerende i løbet af deres praktikforløb skal følge den samme patient i både sygehusvæsnet og det kommunale regi. Det er på dette punkt, at den nye uddannelse adskiller sig fra de eksisterende. 

Her håbede man, at idéen ville danne praksis for fremtiden, og det er det, der er sket nu.

- Holbæk-modellen kan komme til at danne skole for fremtidens sygeplejersker, der i højere grad skal tilrettelægge individuelt tilpassede plejeforløb, sagde Daniel Schwartz Bojsen, der er direktør i Professionshøjskolen Absalons Center for Sundhed og Social til TV ØST i december.

Kan tage sygdom i opløbet

Kommunernes Landsforening har længe efterspurgt en specialuddannelse til sygeplejerskerne i kommunerne og håber på, at de første sygeplejersker vil kunne søge om optagelse allerede fra efteråret 2018.

- Når de kommunale sygeplejersker videreuddannes, sørger vi for, at de får den viden og de kompetencer, som er nødvendige for at varetage og koordinere pleje og behandling hos borgere med et komplekst sygdomsbillede, som kommer hurtigere hjem fra sygehuset. Samtidig bliver de i stand til at finde tidligere tegn på sygdom, sådan at det tages i opløbet, og borgere undgår at blive indlagt," siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg i en pressemeddelelse.

Den udmelding, synes Helle Dirksen, at Thomas Adelskov har en god pointe i.

- Generelt vil jeg sige, at sygeplejersker er rigtig gode til at se potentielle problemstillinger. Der kan være mange forskellige tegn på, at borgere for eksempel er ved at udvikle noget diabetes, det kan være de drikker ualmindelig meget eller tisser meget. Der kan være forskellige tegn på, at der er noget i opløb. Uden at jeg kender uddannelsen i detaljer, så er det noget, de vil blive endnu bedre til nu, siger Helle Dirksen fra Dansk Sygeplejeråd.

Om uddannelsen: