Møns klint genåbner for besøgende

Møns Klint åbner igen onsdag efter at have været lukket i to måneder som følge af de store klinteskred tidligere på året

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Møns Klint er nu atter åben efter at have været afspærret i to måneder.

Siden de to store skred på klinten tidligere på året har der af sikkerhedshensyn været opsat spærringer og advarselsskilte, men efter en nøjere vurdering har Skov- og Naturstyrelsen nu endeligt kunnet fjerne afspærringer og advarselsskiltene.

- Vi vurderer, at der ikke længere er en forøget risiko for skred, siger skovrider Claus Jespersen fra Skov- og Naturstyrelsen.

- Vi har foretaget vandstandsmålinger, der viser, at vi igen er tilbage på det normale, og desuden ved vi, at skred hyppigst sker om vinteren og i det tidlige forår.

Skovrideren understreger dog, at der fortsat vil være en risiko forbundet ved færdsel på Møns Klint, og at færdsel på klinten altid sker på eget ansvar,

De to store skred på Møns klint har skabt to nye halvøer, hvoraf den ene rager mere end 250 meter ud i Østersøen.