¨

Møde om Næstved-motorvejen: Nu er det op til ministeren

Sådan er de fire forskellige forslag til Næstved planlagt. Foto: Kilde: Vejdirektoratet

Der har der været møde om motorvejen mellem Næstved og Rønnede, hvor alle har peget på linje A. Nu er det op til transportministeren at tage stilling.

Mandag har der været møde mellem mænd i jakkesæt om motorvejen mellem Næstved og Rønnede. 

For regionsrådsformand Jens Stenbæk, Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, viceborgmester i Næstved Kommune og Faxe Kommunes borgmester Knud Erik Hansen har mødtes med transportministeren.

Her har de alle anbefalet linje A som den rette løsning til motorvejen.

De store kritikere af linje A er godsejerne. Men nu er det altså op til transportministeren at tage stilling.

Borgere kan forvente svar efter påske

Transportministeren har allerede indkaldt forligskredsen til et møde kort efter påske, hvor der vil blive taget en beslutning. Derefter vil de begynde at flytte eventuelle borgere.

- Jeg er helt med på, at der skal komme en afklaring hurtigst muligt, så de berørte borgere kan få afklaring, siger Knud Erik Hansen.

Ministeren vil i løbet af få dage modtage en hvidbog med høringssvar, der er afgivet til en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet. Det er på baggrund af denne, at beslutningen skal tages.

Så borgerne kan altså forvente at få svar efter påske – og nu ligger beslutningen hos transportministeren. 

Læs også 473 høringsvar om ny motorvej mellem Næstved og Rønnede

Læs også Beboer: Motorvejen kommer igennem mit bryggers

Ruter:

Forslag A
 • Motorvejen er ca. 15 km lang, og tager udgangspunkt i den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Motorvejen forløber nord om Holme-Olstrup og har tilslutning til det lokale vejnet ved krydsning af Gødstrupvej. Gødstrupvej flyttes og anlægges som ny kommunevej mellem den nuværende Rute 54 og tilslutningsanlægget.
 • Motorvejen er mellem Boserup og Sydmotorvejen sammenfaldende med forslagene B og C. Igennem skoven forløber motorvejen meget tæt på den nuvæ- rende Rute 54, som delvis genbruges til en dobbeltrettet cykelsti gennem skoven, og den nuværende vej forslås lukket på en delstrækning.
 • Ved Sydmotorvejen tilsluttes motorvejen med to direkte motorvejsramper til/fra København, og det eksisterende tilslutningsanlæg nr. 37 ved Rønnede bliver delvist genbrugt.
Forslag B
 • Motorvejen er ca. 15,5 km lang, og tager udgangspunkt i den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Motorvejen forløber syd om Holme-Olstrup og krydser den nuværende Rute 54 vest for Toksværd. Her etableres en tilslutning til Rute 54 og kommunevejen Ravnstrupvej omlægges og tilsluttes Landevejen længere mod øst.
 • Herfra er motorvejen stort set sammenfaldende med forslag A.
Forslag C
 • Motorvejen er ca. 16 km lang og tager udgangspunkt i den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Motorvejen forløber syd om Holme-Olstrup og Toksværd frem til Boserup, hvor den på den resterende strækning er sammenfaldende med forslag A og B.
 • I Boserup etableres et tilslutningsanlæg til den nuværende Rute 54, som forlægges og bliver tilsluttet Sørupvej.
Forslag E
 • Motorvejen er ca. 13 km lang og tager udgangspunkt i fordelerringen til den nordlige omfartsvej i Næstved.
 • Motorvejen forløber syd om Holme-Olstrup og Toksværd, og den er sammenfaldende med forslag C frem til syd for Toksværd.
 • Syd for Toksværd vil der blive etableret en tilslutning til det lokale vejnet, som bliver suppleret med en ny forbindelsesvej til den nuværende Rute 54 parallelt med Toksværd Bygade/Nr. Tvedevej, som ikke er egnet til at betjene trafik til og fra motorvejen.
 • Herefter fortsætter motorvejen mod øst, og den forløber nord om landsbyen Sørup og syd om skoven Denderup Vænge.
 • Motorvejen bliver tilsluttet Sydmotorvejen i et nyt trompetanlæg syd for det eksisterende tilslutningsanlæg nr. 37 ved Rønnede.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App