Minister om fyret coronapersonale: - Det virker uforståeligt for mig

Flere ansatte i sundhedsvæsnet er blevet fyret på grund af senfølger efter corona. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er uforstående over for fyringerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De stod i front, da pandemien ramte, de blev smittet med covid-19, fik senfølger og så en fyreseddel.

TV2 ØST har tidligere fortalt om to ansatte i sundhedsvæsnet, der er blevet fyret på grund af sygemeldinger som følge af senfølger efter corona. 

quote Jeg vil stærkt opfordre arbejdsmarkedets parter til at finde fleksible løsninger lokalt, der tager hensyn til det sundhedspersonale, som er blevet ramt af coronavirus og har fået senfølger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

2. august i år bad folketingsmedlem Jacob Jensen (V) sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forholde sig til fyringerne på baggrund af TV2 ØSTs artikel Frontpersonale fyret på grund af senfølger: Ingen griber én efterfølgende, og ministeren stiller sig noget uforstående overfor fyringerne.

- Det virker uforståeligt for mig, hvis sundhedspersonale, der har stået i front og taget sig af coronapatienter, bliver fyret, fordi de er blevet smittet med covid-19 på arbejdspladsen og har fået senfølger. Vores sundhedspersonale har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med coronaepidemien, og det skylder vi dem en stor tak for, lyder det fra ministeren i et svar til Jacob Jensen.

Blodprop og koncentrationsbesvær

Social- og sundhedsassistent Camilla Ottesen arbejdede frem til sommeren i år på covid-afsnittet på Slagelse Sygehus. I maj måned sidste år blev hun smittet med coronavirus på sit arbejde.

- Jeg lå i to og en halv uge med massiv hovedpine og sov, fortalte Camilla Ottesen til TV2 ØST i juli i år.

Artiklen fortsætter under billedet.

Camilla Ottesen meldte sig som frontpersonale på covidafsnittet på Slagelse Sygehus, da pandemien brød ud.
Camilla Ottesen meldte sig som frontpersonale på covidafsnittet på Slagelse Sygehus, da pandemien brød ud. Foto: Privatfoto

Efter to ugers sygdom vendte hun tilbage til sit job, men i december fik hun en blodprop i lungen og fik at vide, at det var en senfølge af covid-19.

I februar begyndte Camilla Ottesen igen på arbejde, men hun havde svært ved at koncentrere sig og ved at huske. Derfor blev hun sygemeldt igen efter fire uger, og i maj fik hun så en fyreseddel.

Det samme skete for sygeplejerske Anne Marie Larsen. Hun blev fyret fra sit job på grund af længerevarende sygdom. Fraværet skyldtes senfølger efter coronavirus, som hun blev smittet med, efter hun blev flyttet til en af regionens corona-afdelinger under første bølge af pandemien.

Loven hindrer ikke 

Selv om fyringerne er sket efter reglerne, reagerede flere politikere på sagerne, og sundhedsministeren er altså blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål fra Jacob Jensen:

Ministeren bedes forholde sig til artiklen ”Frontpersonale fyret på grund af senfølger: Ingen griber én efterfølgende” bragt i TV2 Øst d. 29. juli 2021 samt redegøre for, hvilke handlemuligheder Region Sjælland har som alternativ til en fyreseddel i sådanne situationer? Er der noget juridisk til hinder for, at man undgår en decideret fyring, men i stedet hjælper personalet på anden vis fx til en deltidsstilling eller lignende?

Udover at være uforstående overfor fyringerne svarer sundhedsministeren, at der også er indhentet svar fra beskæftigelsesministeriet i sagen:

- Beskæftigelsesministeriet oplyser, at der ikke i lovgivningen er noget, der er til hinder for, at en arbejdsgiver vælger ikke at afskedige en ansat med et længere sygefravær, eksempelvis sygefravær på grund af senfølger efter covid-19, og alternativt tilbyder den pågældende at arbejde på nedsat tid. 

- Der kan dog være overenskomstbestemmelser, der begrænser arbejdsgiveres adgang til at ansætte på deltid. En arbejdsgiver vil også kunne vælge at vente på, at den pågældende bliver rask og kan arbejde på fuld tid igen, eller fx at tilbyde den pågældende at arbejde hjemmefra i en periode, hvis det er relevant.

Magnus Heunicke understreger i sit svar, at han ikke kan gå ind i konkrete sager, men at han stærkt vil opfordre arbejdsmarkedets parter til at finde fleksible løsninger lokalt, der tager hensyn til det sundhedspersonale, som er blevet ramt af coronavirus og har fået senfølger. 

Retningslinjer fulgt

I Region Sjælland skriver regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i et skriftligt svar til TV2 ØST, at regionen gør alt hvad der er muligt for at undgå, at medarbejderne bliver syge på job. 

- Når der så ulykkeligvis er tilfælde, hvor det sker alligevel, så er det helt afgørende for mig, at vi gør alt hvad der er muligt for at hjælpe medarbejderen tilbage på job og også ser på alternative muligheder for at vende tilbage for eksempel på deltid, skriver han.

- Hvis det viser sig, at blandt andet vurderingen fra egen læge er, at medarbejderen ikke vil kunne vende tilbage på job, så skal vi desuden hjælpe den enkelte godt videre, så medarbejderen kan komme ind i fællesskabet på arbejdsmarkedet andre steder, fortsætter han.

Heino Knudsen svarer i sit skriv ikke på, om sundhedsministerens svar får regionen til at ændre praksis i fremtiden.

Region Sjællands forretningsudvalg blev på et møde 13. august orienteret om sagerne. Her var medlemmerne enige om, at de personalepolitiske retningslinjer er fulgt i sagerne, og at sagerne beror på en konkret og individuel vurdering.

Blandt andet er der afholdt omsorgssamtaler og udarbejdet mulighedserklæringer med lægefaglige vurderinger af mulighederne for at vende tilbage til arbejdspladsen.

Region Sjælland skriver i et skriftligt svar: 

I de to sager er regionens personalepolitiske retningslinjer i forbindelse med langvarig sygdom fulgt, og sagerne beror på konkret og individuel vurdering med baggrund i en lang forudgående proces, hvor der er afholdt omsorgssamtaler og er udarbejdet mulighedserklæringer med lægefaglige vurderinger af mulighederne for at vende tilbage til arbejdspladsen. Region Sjælland vil også i fremtidige sager foretage en konkret og individuel vurdering af alle sager om afskedigelse, herunder sager, hvor medarbejderen lider af senfølger efter covid19.

Både sundhedsministeren og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er i øvrigt indkaldt til samråd om sagen på fredag klokken 11.

VIDEO: Historierne om tidligere coronasmittet frontpersonale, der bliver fyret, fik flere partier til at kræve handling:

Enhedslisten og Dansk Folkeparti mener, at der skal findes en løsning, så frontpersonale ikke fyres på grund af senfølger fra coronavirus.