Minister om brystkræftskandale - svigtene i Region Sjælland er i en liga for sig selv

Sundhedsminister Magnus Heunicke er rystet over den store brystkræftskandale i Region Sjælland. Det kom frem på et samråd på Christiansborg torsdag.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Skandalen om manglende undersøgelser for brystkræft er i en liga helt for sig selv i Danmark - og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er rystet over omfanget af skandalen.

Det kom frem på et samråd i Ældre- og Sundhedsudvalget torsdag eftermiddag.

Det var den tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der havde indkaldt den nye minister for at afklare skandalen.

Og Magnus Heunicke lagde ikke fingrene imellem, når han beskrev skandalen om de mangelfulde undersøgelser for brystkræft i Region Sjælland.

- Der er en stor forskel både i antallet af sager og alvorligheden af sagerne i Region Sjælland i forhold til Region Syddanmark og Region Midtjylland. Svigtene i Region Sjælland er i en anden liga i alvorlighed, og de mange sager om svigt rammer alle kategorier af patienter, der burde have været sendt til en nærmere undersøgelse, sagde ministeren på samrådet.

Ringsted Sygehus
Læs også
Læs hele redegørelsen: Ni kvinder fik konstateret kræft efter mangelfulde undersøgelser
Ringsted Sygehus
Læs også
Læs hele redegørelsen: Ni kvinder fik konstateret kræft efter mangelfulde undersøgelser

Han ville ikke direkte gå ind i de enkelte sager i Region Sjælland, men oplyste, at der er tale om alvorlige fejl og brud på patientrettighederne i forhold til både individer og i forhold til større grupper patienter.

- Det er et helt uacceptabelt forløb med et helt utroligt svigt. Der er tale om sager med en meget høj grad af kompleksitet, og som strækker sig flere år tilbage. Jeg er glad for, at sagerne bliver undersøgt, og jeg er ikke tilfreds, før alle sager er lukket igen, sagde ministeren.

Han nævnte de mange patientsager og fremhævede politiets ransagninger og sigtelser som noget helt uhørt i sundhedssystemet.

- Jeg kender ikke til andre sager, hvor politiet finder behov for at rykke ud på denne måde. Deres indsats taler for sig selv, sagde han.

Ny vicedirektør Anne Grethe Larsen på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
Læs også
Ny sygehusledelse på plads efter brystkræftskandale
Ny vicedirektør Anne Grethe Larsen på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
Læs også
Ny sygehusledelse på plads efter brystkræftskandale

Kritiserer redegørelse

Under samrådet kritiserede ministeren den redegørelse, som Region Sjælland i sommer afleverede om skandalen på Ringsted Sygehus.

- Redegørelsen efterlod en række spørgsmål ubesvarede, og derfor har jeg skrevet til regionsrådsformand Heino Knudsen og stillet supplerende spørgsmål. Det har blandt andet ført til, at man nu har besluttet at ringe op til alle de berørte kvinder, som man ikke har talt med endnu, og opfordre dem til at få lavet undersøgelsen nu, siger Magnus Heunicke.

Han fremhævede, at han tre gange siden sin tiltræden som minister for kun lidt mere end tre måneder siden har været nødt til at bede Region Sjælland om at levere yderligere information i sagen - ud over det, som de selv har sendt.

Magnus Heunicke sagde desuden, at han var oprørt over de seneste påbud, som er kommet ud af sagerne på Ringsted Sygehus - eksempelvis, at der ikke er lavet notater eller journaler over hvor mange og hvem, der har ringet til regionens hotline for de berørte kvinder. Når der ikke er journaler om patienthenvendelserne, så kan man samtidig ikke se, hvad der er talt om i samtalen og om kvinderne har fået den rådgivning, som de skal have.

Under skærpet tilsyn

Samrådet fandt sted samme dag, som en overlæge fra Ringsted Sygehus blev sat under skærpet tilsyn. Ifølge ministeren handler undersøgelsen om helt aktuelle forhold, og styrelsen vil blandt andet se på de seneste 14 dages journaler for at forvisse sig om, at patientsikkerheden er i orden på sygehuset.

Ringsted Sygehus
Læs også
Ringsted-læge under skærpet tilsyn efter nye afsløringer
Ringsted Sygehus
Læs også
Ringsted-læge under skærpet tilsyn efter nye afsløringer

Styrelsen for Patientsikkerhed har samtidigt besluttet at gennemføre et tilsyn på Ringsted Sygehus for at sikre, at der er styr på reglerne på hospitalet.

Ministeren blev på samrådet spurgt, om det var tilfældigt, at oplysningen kom frem få minutter før samrådet.

Her oplyste han, at det var tilfældigt - men at han havde det som om, at der hele tiden kom nye ting frem om sagerne på Ringsted Sygehus fra enten Region Sjælland, Styrelsen for Patienterstatning eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvorfor mødtes du ikke med Heino?

Det var den tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der havde indkaldt samrådet i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Hun mente også, at der var tale om en meget alvorlig sag.

- Det er som om, at sagen hele tiden eskalerer og vokser i omfang. Det startede som en lille sag, som i dag er ekstrem og omhandler flere hundrede patienter. Vi er nødt til at sætte ind og sørge for, at patientrettighederne respekteres i hele landet og sikre, at sådan noget ikke sker igen, sagde Ellen Trane Nørby.

Det var dog den tidligere minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), der var mest skarp over for Magnus Heunicke.

brystkræft
Læs også
Få overblikket: De mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus
brystkræft
Læs også
Få overblikket: De mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus

Hun ville vide, hvad ministeren har gjort hen over sommeren og efteråret, hvor der flere gange er kommet nye sager eller alvorlige forhold frem om brystkræft-screeningen i Region Sjælland.

Samtidig ville hun gerne vide, hvorfor Magnus Heunicke ikke havde taget imod et tilbud fra regionsrådsformand Heino Knudsen om at mødes og tale om sagen. Hun mente, at det kunne tyde på, at ministeren ikke var opmærksom nok på forholdene.

Magnus Heunicke afviste dog kritikken.

Han understregede, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patienterstatning, der de to seneste år har haft bolden i sagen, og hvis opgave det er, både at undersøge de gamle sager og samtidig få Region Sjælland til at leve op til reglerne.

Han understregede samtidig, at processen fortsætter uforstyret i forhold til regeringsskiftet, og understregede at hans rolle på grund af armslængdeprincippet - ligesom som med tidligere ministre - er at sikre, at de uhindret kan passe deres arbejde.