¨

Minister har allerede svaret på spørgsmål om spildevand

Miljø - og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har tidligere svaret på spørgsmål om kommunernes vurdering af spildevand.

Miljø – og fødevareministeren, Esben Lunde Larsen (V), har tidligere svaret på spørgsmål angående kommunernes løsninger af spildevandsproblematikken.

Skal kommunerne i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvorvidt en landejendoms spildevand forurener eller ej?

Den problematik diskuteres netop nu i Faxe Kommune. Mens borgerne vil have kommunen til at vurdere hver enkel sag for sig, så står kommunen fast på i stedet at lave en overordnet vurdering af områder.

Sagen har tidligere været stærkt debatteret og tilbage i marts endte sagen på Miljø – og Fødevareminister Esben Lunde Larsens bord, da Pia Adelsten fra Dansk Folkeparti stillede spørgsmål til ministeren om sagen.

Påbud skal gives på fagligt grundlag

Ifølge svaret fra ministeren er det kommunernes ansvar, at afgørelser om spildevand træffes på et tilstrækkeligt fagligt grundlag.

- Ved vurdering af, om der meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om en ejendom udleder spildevand til det pågældende vandområde, og om udledningen bidrager til forurening af et vandområde, som er målsat efter vandplanerne. Hvis vandløbet af opfyldt målsætningen, er der ikke belæg for at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning, lyder det i svaret fra Miljø – og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Kommunerne bestemmer

Ifølge svaret står det frit for kommunerne, hvordan de vælger at måle på spildevandsudledningerne.

- Det er således en forudsætning for, at der kan gives påbud, at der er tilstrækkelig dokumentation for forurening af det konkrete vandområde, som er omfattet af krav om indsats i vandplanerne. Efter Naturstyrelsens erfaring støtter kommuner sig normalt til den dokumentation, der følger af den statslige overvågning af kvaliteten i vandområderne, men kommunerne kan også vælge at supplere den statslige viden med egne undersøgelser, siger ministeren endvidere.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App