Millioner til Odsherred

23,5 millioner kroner vil kunne komme i omløb over de næste seks-syv år i Odsherred til udvikling af nyskabende projekter, partnerskaber mellem lokale aktører og nye job.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På onsdag den 13. juni holdes stiftende generalforsamling i Foreningen Udvikling Nordvest, som også omfatter Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner.

Landdistriktsprogrammet afløser det tidligere Leader+ Nordvestsjælland og får sekretariat i Kalundborg. Tidligere er givet støtte lokalt til primitive overnatningspladser i form af sheltere, som der findes en halv snes stykker af blandt andet ved Odsherred Naturskole, Ægholm Plantage på Lammefjorden og Odden Havn. Også sansehaven ved Plejehjemmet Præstevænget i Nykøbing har modtaget tilskud.- Man kan forestille sig at lokale projekter som retableringen af Trundholm Mose og planer om et muslingehavbrug på Odden kan opnå støtte. Det bliver bestyrelsen for Foreningen Udvikling Nordvest, der skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal nyde fremme, oplyser Nina Lemkow, der er planmedarbejder i Planafdelingen i Odsherred Kommune.

Planafdelingen i Odsherred Kommune skal stå for koordineringen mellem projekterne og kommuneplanen, idet der skal udarbejdes en ny udviklingsplan for Nordvestsjælland.

Bestyrelsen for Udvikling Nordvestsjælland har foretaget en foreløbig estimering af et budget og en finansieringsplan for landdistriktsudviklingen i de 4 kommuner i Nordvestsjælland i programperioden 2007-2013. Ifølge denne estimering vil Odsherred og Kalundborg stå for en samlet kommunal investering på 4,5 mio. kr.
58,8 mio. kr. i alt
Gennem programperioden forventes det, at kommunerne får tilført en udviklingsomsætning på 58,8 mio. kr.

Der foreslås en fordelingsnøgle mellem Odsherred og Kalundborg kommuner, som tager udgangspunkt i kommunernes indbyggertal. Direktoratet for FødevareErhverv oplyser, at der er 32.980 indbyggere i Odsherred Kommune og 49.337 indbyggere i Kalundborg, hvilket giver en fordeling på ca. 40 /60.På sigt vil Landdistriktsprogrammet være med til at bringe området på forkant med hensyn til en langsigtet, bæredygtig udvikling af områdets landdistrikter.

Både Økonomiudvalg og Miljø- og Teknikudvalg i Odsherred Kommune har godkendt den kommunale medfinansiering på 1,8 mio. kr. i programperioden.I alt yder landdistriktpuljen 95 mio. kroner i støtte til yderkommuner og landdistriktskommuner samt 27 småøer i 2007 og 2008.