Millioner til nyt naturprojekt

Miljøministeriet har sat omkring 15 millioner kroner af til et nyt naturprojekt ved Løvenborg nær Regstrup ved Holbæk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dyr og natur-glade borgere kan se frem til et nyt vådområde ved Løvenborg Gods i forbindelse med Tuse Å. Naturgenopretningen vil ske på et 153 hektar stort område. Der vil blive bygget en parkeringsplads og et fugletårn til de besøgende. En nærliggende pumpestation bliver nedlagt, så der dannes en helt ny lavvandet sø på 22 hektar, der får navnet "Løvesø".

- Projektet ved Isefjorden er meget spændende. Etableringen af en ny sø vil betyde at kvælstofudledningen til Isefjorden mindskes. Samtidig tilgodeses friluftlivet med en ny sti og bedre information - og det er netop et af formålene med regeringens naturindsats, ar borgerne også skal kunne opleve naturen - og det kommer man til her ved Løvenborg, siger miljøminister Connie Hedegaard.

Vådområdet er et af 11 projekter over hele Danmark, som skal iværksættes inden udgangen af 2009. Til naturgenopretningen ved Løvenborg Gods er der afsat 12-15 millioner kroner. Pengene er taget fra en pulje på 558 millioner kroner, som blev øremærket til naturprojekter i finansloven 2006.

Skov- og Naturstyrelsen har haft kontakt med kommuner, erhvervsorganisationer, grønne organisationer og lodsejere, og de har ifølge miljøministeriet alle bakket op om planerne.

Du kan se mere om projekterne her:

http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturpleje/Naturprojekter/vandognatur/