Millioner til Miljøet

Miljøminister Connie Hedegaard frigiver i dag 130 millioner, der skal forbedre vandkvaliteten og redde dyrelivet i blandt andet Tuse Å, Isefjorden og Susåen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

MiIljøminister Connie Hedegaard frigiver i dag 130 millioner, der skal forbedre vandkvaliteten og redde dyrelivet i blandt andet Tuse Å, Isefjorden og Susåen.

15 millioner er på vej til Tuse-Mårsø Enge. Her skal Tuse Å føres tilbage til sit oprindelige løb som midt i 1800-tallet. Grøfter og drøn afbrydes og digerne fjernes. Det nye vådområde vil føre til markant mindre kvælstof i Holbæk Fjord - og forbedre vandkvaliteten i Isefjorden, oplyser DR Sjælland.

I Elverdammen ved Holbækmotorvejen skal 80 hektar landbrugsjord omdannes til sø og våde enge. Projektet koster 7,5 millioner kroner.

Endelig har miljøministeriet afsat 8 millioner kroner til en mere naturlig Suså. På en 9 kilometer lang åstrækning syd for Ringsted genslynges åen og engene overrisles. Projektet vil gavne både fisk, dyr og planter omkring Sjællands længste åløb.

Miljøministerens nye naturplan omfatter også genopretning af Mariager Fjord, Tøndermarsken og Mølleåen i Nordsjælland.