Mere end hver femte lærer i folkeskolen er ikke uddannet

Der er stor mangel på uddannede lærere i folkeskolerne her i regionen, og det bekymrer Danmarks Lærerforening.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Skolernes sommerferien er stadig over os. Klasselokaler og gange står tomme lidt endnu.

Og i fremtiden kan lærerværelset også være tømt for uddannede lærere.

Folkeskolerne har svært ved at tiltrække og fastholde de uddannede lærere. I flere kommuner har over 30 procent af underviserne ikke en læreruddannelse, og tendensen er stigende.

quote Frygten er, at vi får en større afgang til privat- og friskoler.

Christina Even, kredsformand for Danmarks Lærerforening Odsherred

På landsplan har 19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser,  ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening.

Folkeskolen risikerer at blive udvandet

Men i vores område er gennemsnittet generelt højere. Kun Stevns Kommune ligger en smule under landsresultatet - hvor imod mere end hver tredje lærer i Odsherred Kommune, ikke har har en lærer uddannelse.

Kredsformand for Danmarks Lærerforening i Odsherred Kommune, Christina Even mener, at det kan blive et problem i fremtiden.

- Det, at man har en uddannelse - og dermed også den faglige og pædagogiske ballast - er nødvendigt ude på skolerne. Så jeg kan blive bekymret for, hvad det er for en opgave, vi kan være i stand til at løfte, hvis ikke vi har læreruddannet personale ude på skolerne. 

- Frygten er, at vi får en større afgang til privat- og friskoler, så hele begrebet folkeskolen bliver udvandet, siger hun.

Der skal massive investeringer i folkeskolen, lyder det fra kredsformand for Danmarks Lærerforening i Odsherred, Christina Even.
Der skal massive investeringer i folkeskolen, lyder det fra kredsformand for Danmarks Lærerforening i Odsherred, Christina Even. Foto: Line Strand, TV2 ØST

Kredsformanden mener, at der skal massive investeringer til, hvis man i fremtiden vil bevare den folkeskole, vi kender i dag.

- Vi er gennem en lang årrække blevet udvandet på grund af besparelser. Samtidig er folkeskolerne også er underlagt krav om inklusion, hvilket er godt, men det har ikke medført flere penge til at varetage de ekstra opgaver. Folkeskolerne er pressede, og flere forældre søger over mod private tilbud. 

- Så der er brug for massive investeringer på folkeskoleområdet. Især hvis vi i fremtiden skal tiltrække flere uddannede til området samt fastholde de erfarne lærere, vi har nu, siger Christina Even.

Ifølge hende kan en forbedring af arbejdsmiljø og efteruddannelse også være med til at fastholde de lærere, der er på skolerne.

Bedre arbejdsvilkår

Skoleleder på Højby Skole i Odsherred, Morten Nylander, er enig i, at man bør se nærmere på arbejdsvilkårene for at fastholde lærerne i folkeskolen.

- Det handler om vilkårene ude på skolerne. Vi skal sikre, at der er nok ressourcer og overskud til at sikre, at arbejdspresset ikke øges, og at der er mulighed for videreuddannelse, så vi kan tilegne os ny viden løbende, siger Morten Nylander.

- Man skal tilbyde folk noget, de ikke kan få andre steder, siger skoleleder på Højby Skole, Morten Nylander
- Man skal tilbyde folk noget, de ikke kan få andre steder, siger skoleleder på Højby Skole, Morten Nylander Foto: Line Strand, TV2 ØST

På Højby Skole har der generelt ikke været store udfordringer med hverken at fastholde eller tiltrække nye lærere - på nær i små fag som eksempelvis musik, kemi og tysk.

- I over et år havde vi en enkelt musiklærer, men heldigvis lykkedes det at tiltrække en musiklærer mere for nyligt. Så hvis man gerne vil være lærer, så kan jeg da anbefale at tage musik, fransk, tysk, kemi og så videre, for dem har vi virkeligt brug for - i hele landet, siger skolelederen.      

Morten Nylander mener, at man skal tænke mere ud af boksen for at få uddannede lærere til at flytte til Odsherred.

- Når man er en udkantskommune, så skal folk jo se en idé i at flytte herud. Det gælder om at tilbyde folk noget, de ikke kan få et andet sted - udover billig husleje og boliger. Det skal gøres attraktivt at bo og være herude. 

- Der tror jeg bestemt, at kommunens tiltag med at lave en læreruddannelse på Vallekilde Højskole kan være med til at få de kommende lærerstuderende til at få et tilknytningsforhold til området - og dermed også være med til at løse udfordringerne for nogle af skolerne i forhold til rekruttering af uddannet personale, siger han. 

Ny læreruddannelse i Odsherred

Udvalgsformand for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Hanne Pigonska (V), erkender, at tallene ser skidt ud, men hun ser lyst på fremtiden.

Tallene er ikke positive - men fremtiden tegner lyst, mener udvalgsformand for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Hanne Pigonska (V).
Tallene er ikke positive - men fremtiden tegner lyst, mener udvalgsformand for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Hanne Pigonska (V). Foto: Line Strand, TV2 ØST

- Jeg synes bestemt, at det er bekymrende, at så mange lærere ude på vores folkeskoler ikke har en uddannelse. En del af de læreransatte i vores kommune har en anden uddannelse og bringer noget andet viden med. De mangler selvfølgelig noget pædagogik, men det kan de få gennem en merituddannelse, som flere er i gang med - så ja, det kan se skidt ud nu, men det ser ikke så skidt ud i fremtiden, siger udvalgsformanden. 

Hun er sikker på, at den nye læreruddannelse kommer til at gavne hele området i fremtiden.

- Vi får en ny form for læreruddannelse på Vallekilde Højskole. Det første år bor man der, og så er vi i gang med at lave studieboliger, så man også kan bosætte sig de efterfølgende studieår. Så vi håber jo rigtig meget, at de kommende studerende vil blive og etablere sig i vores kommune, siger Hanne Pigonska. Nyhedsoverblik