Massivt overforbrug på afdelinger: Det er sygehusledelsens ansvar at råbe vagt i gevær, mener Venstre

Nogle afdelinger på sygehusene i regionen har i år haft et samlet merforbrug på over 200 millioner kroner. Sygehusledelsen må råbe op, mener Jacob Jensen (V).

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Region Sjælland har i denne uge fyret 198 medarbejdere som følge af omfattende besparelser.

Nu viser en række opgørelser, som TV ØST har fået aktindsigt i, at nogle afdelinger på sygehusene i regionen har haft et overforbrug i 2018 i forhold til det, der er budgetteret med.

I alt har nogle afdelinger på sygehusene i regionen et merforbrug i 2018 for over 200 millioner kroner. Det viser opgørelser for Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Sjællands Universitetshospital, som TV ØST har fået aktindsigt i. Særligt Sjællands Universitetshospital har brugt flere penge i år, end der er budgetteret med. 

Sygehusene skal blive bedre til at melde ud, når økonomien skranter, lyder det fra Jacob Jensen (V), der både er valgt ind i Region Sjælland og medlem af Folketingets Sundhedsudvalg og finansordfører.

quote Det skyldes først og fremmest, at vi har behandlet langt flere patienter på Sjælllands Universitetshospital, end vi har gjort tidligere

Jesper Juel-Helwig, stabschef ved Sjællands Universitetshospital

- Hvis vi skal kunne agere politisk, så skal vi have informationer up front så tidligt, som muligt, og vi skal kende årsagerne til det, siger han til TV ØST.

Samtidig er der også afdelinger på sygehusene med mindre forbrug end forventet. Og det betyder, at det forventede merforbrug på sygehusene i alt i regionen for 2018 er 97,4 millioner kroner.

Afdeling har et overforbrug på 46 millioner

Størst er merforbruget på Ortopædkirurgisk afdeling i Køge på Sjællands Universitetshospital, som har brugt 46 millioner kroner mere i år, end der er budgetteret med.

- Hvis én enkelt afdeling har haft så stort et overforbrug, så må man også forvente, at man fra ledelsens side griber ind eller i det mindste giver en hurtig og præcis melding til det politiske niveau om, at noget er galt, så vi har en mulighed for at gribe ind tidligere, siger Jacob Jensen.

Men der er en helt klar grund til, hvorfor det netop er Ortopædkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, der bonner ud med røde tal på bundlinjen, mener stabschefen på Sjællands Universitetshospital, Jesper Juel-Helwig.

- Det skyldes først og fremmest, at vi har behandlet langt flere patienter på Sjælllands Universitetshospital, end vi har gjort tidligere. Vi laver behandlinger, som de andre sygehuse ikke laver, fordi vi varetager de specialiserede funktioner, siger Jesper Juel-Helwig.

Penge bruges på privathospitaler, vikartimer og professorater

Ifølge regionsrådsmedlem Jan Hendeliowitz (S) har der været problemer med budgetterne i Roskilde og Køge i mange år. Han mener, det skyldes, at man har haft en ambition om at hjemtage en større del af behandlingerne, og at man har haft en forventning om, at man gradvist kunne opbygge en kapacitet, der kunne håndtere det. Men det har man ikke kunnet og i stedet har man måttet sende dem dels til Region Hovedstaden og til privatsygehuse.

Jacob Jensen fra Venstre mener dog ikke, at det kan være hele forklaringen på det store overforbrug.

- Det er en ledelsesopgave at forklare. Jeg er ikke regnskabsansvarlig. Jeg er politisk ansvarlig for de ting, vi træffer beslutninger omkring. Jeg er ikke sikker på, at det kun er et problem med hjemtagelser. Det kan også være et overforbrug af vikartimer, forslår han.

- Der er også relativt mange professorater på Køge Sygehus i forhold til, hvad der måske skulle være i forhold til forskningsindsats. Selvfølgelig er det et Universitetshospital, men kerneopgaver skal også prioriteres før andre opgaver.

quote Jeg efterspørger ledelsens ret præcise og korte redegørelse for de største overskridelser, og hvad er de største årsager til det er

Jacob Jensen (V), 2. næstformand i regionsrådet i Region Sjælland

Ifølge stabschefen på Sjællands Universitetshospital bruger hospitalet internt omkring 10 millioner kroner på professorater.

- Det, der er vigtigt at sige omkring professorater er, at det er en væsentlig del af Sjællands Universitetshositals rekrutteringsstrategi i forhold til overlæger, siger Jesper Juel-Helwig.

Sygehusledelsen må råbe vagt i gevær

Regionsrådsmedlem Jacob Jensen mener stadig, at det helt store problem er, at sygehusledelsen ikke giver politikerne besked, når de kan se, der er rod i regnskabet.

- Det kan være en del af årsagerne til det. Men vi kender ikke årsagerne. Vi har fået en rapport for et par uger siden fra et konsulentbureau, der har gennemgået det her, lyder det fra Jacob Jensen.

- Men det er ikke store rapporter, jeg efterspørger. Jeg efterspørger ledelsens ret præcise og korte redegørelse for de største overskridelser, og hvad de største årsager til det er. Det behøver ikke at være atomfysik at lave den her slags ting, siger Jacob Jensen.

Venstrepolitikeren mener, at det er sygehusledelsens ansvar at råbe op, når de kan se, at budgettet kører af sporet.

- For man kan jo ikke bare lade sådan en kæmpe budgetoverskridelse kører, uden der er nogen, der råber vagt i gevær eller i hvert fald kommer med nogle meldinger om, at nu er det ved at skride, vi kan ikke styre det, fordi vi får for mange patienter ind i forhold til vores budget, siger Jacob Jensen.

quote Man kan jo ikke bare lade sådan en kæmpe budgetoverskridelse kører, uden der er nogen, der råber vagt i gevær

Jacob Jensen (V), 2. næstformand i regionsrådet i Region Sjælland

Hvem har ansvaret?

Sygehusene sender en kvartalsopfølgning på budgettet, men Jacob Jensen mener, sygehusledelsen bør gøre opmærksom på det med det samme, når de kan se, der er minustal i budgettet.

- Hvis man som ledelse ser ned over sit budget og de enkelte afdelinger, og der er noget, der er ved at overskride, må man hurtigt komme med nogle få præcise bemærkninger om, hvad der er årsagen til det, og hvad vi kan gøre ved det. Vi beder om at være tættere politisk, siger han.

Men er det ikke også jeres ansvar som politikere, at budgettet ikke overskrides?

- Jeg vil meget nødig komme ud i et slagsmål om, hvem der har ansvaret her. Vi har politisk ansvaret for at udstikke rammerne inden for den økonomi, som vi har aftalt med Danske Regioner og regeringen. Men udfyldelsen, opfølgningen og det at sikrer, at rammen bliver udfyldt, er en ledelsesopgave, siger regionsrådsmedlem Jacob Jensen.

Præcisering
I første version af denne artikel stod der, at sygehusene i regionen havde et merforbrug på over 200 millioner kroner. Det er ikke korrekt. Det er nogle afdelinger på sygehusene, der har et merforbrug på 200 millioner.