Markant flere ældre i Region Sjælland bor alene

Vi bliver ældre, og det betyder at også flere oplever at bo alene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Langt flere ældre bor i dag alene sammenlignet med for godt 30 år siden. Udviklingen gælder for hele landet, men størst er ændringen i Region Sjælland.

Her er antallet af ældre, der bor alene, steget med 76 procent siden. Tallenene fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I faktiske tal betyder det, at 68.548 personer på mindst 65 år i dag bor alene mod 38.862 i 1986.

På landsplan boede lidt over 300.000 i alderen 65 år eller derover alene i 1986. I 2019 var det tal steget til over 430.000.

Artiklen fortsætter under billedet

Relativt set bor færre alene

Sætter man antallet af eneboere i forhold til det samlede antal borgere på mindst 65 år i Danmark, er andelen faktisk på niveau med 1986, efter en stigning frem mod årtusindskiftet.

Udviklingen hænger direkte sammen med, at vi bliver stadigt ældre, forklarer Lisbeth Harbo, specialkonsulent ved Danmarks Statistik i en pressemeddelelse om tallene:

- For alle regioner har der været ganske markante udsving i perioden fra 1986 til 2019, men for Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland er niveauet for andelen af de 65+-årige, der bor alene, stort set det samme i 1986 som i 2019, siger Lisbeth Harbo.

Således er andelen af det samlede antal danskere på mindst 65 år, som bor alene, faldet hvert år siden år 2000. I 2019 var andelen 38,1 procent mod 44,6 procent ved årtusindskiftet.

- Når relativt færre bor alene skal det ses i sammenhæng med, at både mænd og kvinder lever længere, og ældres husstande dermed opsplittes senere, siger Lisbeth Harbo i en pressemeddelelse.

Flest kvinder bor alene

I 2019 var der mere end dobbelt så mange kvinder som mænd på 65 år eller derover, der boede alene.

I alt var der lidt over 290 kvinder i aldersgruppen, der boede alene, mens tallet for mænd var på lidt over 140.000. I 1986 var forskellen dog endnu større. Da boede mere end tre gange så mange ældre kvinder alene, end det var tilfældet for mændene.

- Vi ser, at forskellen mellem kønnene, når man ser på andelen, der bor alene, er svundet ind. Især over de seneste 10 år har andelene nærmet sig hinanden, og i 2019 var afstanden den mindste i perioden,” siger Lisbeth Harbo.

- Fordelingen kan langt hen ad vejen forklares af, at mændene har halet ind på kvinderne med hensyn til middellevetid, tilføjer hun.