¨

Markant flere ældre i Region Sjælland bor alene

Vi bliver ældre, og det betyder at også flere oplever at bo alene.

Mange ældre døjer med ensomhed og kedsomhed. Derfor er det vigtigt med aktiviteter som for eksempel fællessang til eftermiddagskaffen. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Langt flere ældre bor i dag alene sammenlignet med for godt 30 år siden. Udviklingen gælder for hele landet, men størst er ændringen i Region Sjælland.

Her er antallet af ældre, der bor alene, steget med 76 procent siden. Tallenene fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I faktiske tal betyder det, at 68.548 personer på mindst 65 år i dag bor alene mod 38.862 i 1986.

På landsplan boede lidt over 300.000 i alderen 65 år eller derover alene i 1986. I 2019 var det tal steget til over 430.000.

Artiklen fortsætter under billedet

Relativt set bor færre alene

Sætter man antallet af eneboere i forhold til det samlede antal borgere på mindst 65 år i Danmark, er andelen faktisk på niveau med 1986, efter en stigning frem mod årtusindskiftet.

Udviklingen hænger direkte sammen med, at vi bliver stadigt ældre, forklarer Lisbeth Harbo, specialkonsulent ved Danmarks Statistik i en pressemeddelelse om tallene:

- For alle regioner har der været ganske markante udsving i perioden fra 1986 til 2019, men for Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland er niveauet for andelen af de 65+-årige, der bor alene, stort set det samme i 1986 som i 2019, siger Lisbeth Harbo.

Således er andelen af det samlede antal danskere på mindst 65 år, som bor alene, faldet hvert år siden år 2000. I 2019 var andelen 38,1 procent mod 44,6 procent ved årtusindskiftet.

- Når relativt færre bor alene skal det ses i sammenhæng med, at både mænd og kvinder lever længere, og ældres husstande dermed opsplittes senere, siger Lisbeth Harbo i en pressemeddelelse.

Flest kvinder bor alene

I 2019 var der mere end dobbelt så mange kvinder som mænd på 65 år eller derover, der boede alene.

I alt var der lidt over 290 kvinder i aldersgruppen, der boede alene, mens tallet for mænd var på lidt over 140.000. I 1986 var forskellen dog endnu større. Da boede mere end tre gange så mange ældre kvinder alene, end det var tilfældet for mændene.

- Vi ser, at forskellen mellem kønnene, når man ser på andelen, der bor alene, er svundet ind. Især over de seneste 10 år har andelene nærmet sig hinanden, og i 2019 var afstanden den mindste i perioden,” siger Lisbeth Harbo.

- Fordelingen kan langt hen ad vejen forklares af, at mændene har halet ind på kvinderne med hensyn til middellevetid, tilføjer hun.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App