Lolland og Californien grønne partnere

Lolland Kommune og Santa Cruz Amt i Californien udvider samarbejde om at udvikle grøn energi.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Globale klimaudfordringer kræver globale løsninger. Derfor har Lolland Kommune og Santa Cruz Amt i Californien aftalt et partnerskab på green tech-området.

Partnerskabet skal omfatte udvikling af miljøteknologi, vedvarende energi og grønne produkter. Parterne gav hinanden håndslag under den nyligt overståede energikonference, Renewables and Realities, i Maribo.

Her mødtes Lolland Kommunes viceborgmester, Jytte Frijs, med Santa Cruz’ skattedirektør, Frederick J. Keeley. Han er politisk valgt og repræsenterede Santa Cruz Amt på konferencen.

- Aftalen kan få stor betydning for Lolland og ligger i forlængelse af kommunens målrettede satsning på vedvarende energi, miljøteknologi og udvikling af grønne landbrugsprodukter, siger viceborgmester Jytte Frijs (V), Lolland Kommune. Hun kalder partnerskabet for en form for venskabsbysamarbejde med helt konkrete formål.

Varig partner
Aftalen indebærer, at Lolland Kommune og Santa Cruz Amt udveksler viden, forsker i og udvikler grøn energi samt udvikler grønne landbrugsprodukter. På den måde får Santa Cruz del i den værdifulde viden, som Lolland Kommune har skabt inden for vedvarende energi, miljøteknologi og grøn landbrugsproduktion.

Det drejer sig blandt andet om det såkaldte CTF-koncept, der går ud på at sammentænke forskellige miljøteknologier i en sammenhængende helhed og teste dem i stor skala.

- Aftalen understreger, at vi har en rolle at spille i global sammenhæng, og at de mange initiativer, vi arbejder med, ikke kun er interessante på Lolland, men også i et internationalt perspektiv. Den er også en konkret udmøntning af Lolland Kommunens vision, der understreger, at vi er og skal være en del af verden omkring os, siger Jytte Frijs.