Kriminaliteten falder på Midt - og Vestsjælland

Midt- og Vestsjællands politikreds har målt et markant fald i kriminaliteten i landsdelen. Der er blandt andet færre indbrud.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er i Midt- og Vestsjællands politikreds 10 kommuner et samlet fald på over 10 % i antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser fra 2014 til 2015. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi onsdag.

Faldet i de lokale tal følger med den landsdækkende udvikling. Tal fra Rigspolitiet viser, at der på landsplan i 2015 var cirka 13.000 færre anmeldelser for overtrædelse af straffeloven. Det tal, sammenlignet med 2014, er et fald på knap 4 %.

Risikoen for, at man som borger i politikredsen bliver udsat for kriminalitet, er således væsentlig mindre end for bare få år siden, siger politidirektør Anne Tønnes

Mindre ungdomskriminalitet

Hvis man ser nærmere på tallene, fremgår det, at ungdomskriminaliteten er kraftigt dalende. Der blev i politikredsen kun registreret 615 antal sager om overtrædelse af straffeloven begået af unge mellem 15 og 17 år i 2015 mod 749 sager året før - et fald på knap 18 %. 

At ungdomskriminaliteten falder i Midt- og Vestsjællands politikreds, stemmer overens med udviklingen i resten af samfundet. En forskningsrapport fra Justitsministeriet fra december 2015 viste, at antallet af afgørelser om overtrædelser af straffeloven siden 2005 er faldet med 45 % for de unge mellem 15 og 17 år.

-Det er meget tilfredsstillende, at kriminaliteten fortsætter med at falde i vores politikreds. Risikoen for, at man som borger i politikredsen bliver udsat for kriminalitet, er således væsentlig mindre end for bare få år siden, siger politidirektør Anne Tønnes.

Positivt nyt for fremtiden

Hun ser også tallet som en positiv nyhed for de fremtidige udsigter. Især, når det drejer sig om et fald i ungdomskriminaliteten, så vil man kunne se et generelt fald senere hen.

- Når færre unge end tidligere begynder en kriminel løbebane, kan det få betydning i mange år frem, da personer, som afholder sig fra at begå alvorlig kriminalitet i en ung alder, har større sandsynlighed for også at afholde sig herfra, når de bliver ældre, siger hun.

En anden type af kriminalitet, som man også har set et fald i, er indbrud i private hjem. Her er antallet af sager faldet med cirka 29 % i forhold til 2014.

Ikke lutter lagkage

Men der er også områder, hvor kriminaliteten stiger.

Eksempelvis stiger antallet af anmeldte bedragerisager i forbindelse med handel på internettet. Denne form for kriminalitet kan være vanskelig at efterforske og retsforfølge.

Det er til dels, fordi den kan være begået af gerningsmænd, der opholder sig uden for Danmarks grænser, og dels fordi nogle af gerningsmændene er meget professionelle.

Vigtigt med forebyggelse

Derfor ser politiet dette område som særligt vigtigt at satse på med forebyggelse, så der på den måde kan dæmmes op for de kriminelles øgede aktivitet.

En generel bedre forståelse for, hvordan man beskytter sig selv og sine værdier, når man færdes på nettet, kan medvirke til, at væsentligt færre vil opleve at blive snydt, oplyser politiet.

Den bedre forståelse kan komme gennem oplysning om, hvad man bør være opmærksom på i den digitale verden. Det er en opgave, politiet mener bedst løses i et samarbejde mellem blandt andet politiet, kommunerne, forenings- og forretningslivet.  

 

Politikredsen omfatter følgende kommuner: