¨

Konflikt udskudt

Foto: TV ØST

En omfattende strejke for sundhedspersonale, pædagoger samt social- og sundhedsassistenter er foreløbig udsat til 19. april.

Flere end 100.000 pædagoger, social- og sundhedsassistenter og en lang række ansatte i sundhedssektoren må vente til 19. april med at strejke for at få mere i løn.

Forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede konflikter i 14 dage, så strejken ikke kan begynde 1. april som varslet.

Forligsmanden mødtes onsdag aften med pædagogernes forbund BUPL, de 11 forbund i Sundhedskartellet og endelig Fag og Arbejde (FOA), og beskeden var den samme efter de tre møder.

- Konflikten er udsat i 14 dage, og så er reglerne sådan, at konflikten kan begynde på femtedagen. Jeg havde helst set, at konflikten var begyndt 1. april, men det er forligsmandens afgørelse, sagde FOA's formand Dennis Kristensen.

Konflikten kan nu begynde 19. april, medmindre forligsmanden vælger at udsætte det i yderligere 14 dage.

Der er varslet konflikt for cirka 13.000 pædagoger, 35.000 medlemmer af FOA og cirka 70.000 syge- og sundhedsplejersker, radiografer, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, økonomaer og ernæringsassistenter, farmakonomer, tandplejere, afspændingspædagoger og fodterapeuter.

Ikke alle kan dog se frem til at strejke fra 19. april, da FOA i første omgang varslede konflikt for omkring 23.000 medlemmer. De resterende 12.000 kan først strejke fra 27. april.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App