Kommuner overholder ikke loven

Det sociale nævn i statsforvaltningen Sjælland har undersøgt 58 sager, hvor der er iværksat hjælpeforanstaltninger i hjemmet for børn og unge under 18 år. I 79 procent af sagerne er der sagsbehandlingsfejl.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Afgørelserne ville være blevet erklæret ugyldige og skulle sendes til ny behandling i kommunerne, hvis der var blevet klaget over afgørelserne.

Sagerne er fordelt på de seks kommuner Faxe, Køge, Lolland, Odsherred, Roskilde og Solrød.

Undersøgelsen er lavet af Det sociale nævn i statsforvaltningen i samarbejde med det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium og Den sociale Ankestyrelse.

Formålet med undersøgelsen var at få belyst, om kommunerne lever op til lovens krav, når der iværksættes den form for hjælpeforanstaltning, der vedrører praktisk, pædagogisk eller anden bistand i hjemmet.

I det Sociale Nævns undersøgelse er gældende regler tilsidesat i varierende omfang. Hvor loven f.eks. stiller krav om en undersøgelse, kan denne enten helt mangle, eller den kan være begrænset til at omfatte enkelte af flere forhold, som loven stiller krav om alle skal belyses.

Der er i den enkelte sag mangler i varierende omfang. De typiske mangler, som ville have ført til en hjemvisning er

  • manglende oplysning om, hvem der har forældremyndigheden
  • manglende indhentelse af samtykke til at iværksætte en §  50-undersøgelse
  • manglende udfærdigelse af (eller mangelfuld udfærdiget) § 50-undersøgelse
  • manglende indhentelse af samtykke til den iværksatte § 52-foranstaltning
  • manglende udarbejdelse af (eller mangelfuld beskrevet) § 140-handleplan

Nævnets samlede vurdering er, at hvis de 58 sager var modtaget som klagesager, ville nævnet i 79 % af tilfældene enten have ændret kommunens afgørelse eller have hjemvist sagen til fornyet behandling.