Køb en bro

Køb Storebæltsbroen - eller hvad med at overtage Guldborgsundtunnellen? Fremover kan det komme på tale at inddrage private i drift og vedligeholdelse af fremtidens broer, tunneller og veje.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Erhvervsorganisationerne og politikere står i kø for at bakke op om Infrastrukturkommissionen, der nu varmt anbefaler regeringen at inddrage private aktører i finansiering, drift og vedligeholdelse af fremtidige broer, tunneler, baner og veje.

Anbefalingen fremgår at den rapport om Danmarks trafikale udfordringer, som kommissionen fremlægger på torsdag. Det skriver Berlingske Tidende.

- OPP (offentlige-private-partnerskaber, red.) er helt oplagt, fordi der er så stort efterslæb i vedligeholdelse og investeringer i infrastrukturen, og fordi vi har udsigt til noget nær en fordobling af trafikmængden frem mod 2030. Det kan sikre os andre finansieringsformer end via finansloven, og det kan betyde, at vi får gennemført nogle af de store projekter hurtigere, siger Erik Østergaard, der er adm. direktør i Dansk Transport og medlem af Infrastrukturudvalget.

Også Handel, Transport & Service roser åbningen mod den private sektor, fordi private aktører dermed får mulighed for at investere i, bygge og drive anlæg med de muligheder for økonomisk gevinst, det indebærer. Infrastrukturkommissionens rapport vækker også jubel hos ATP, der står parat med op til 60 milliarder kroner, som kan investeres i nye eller eksisterende anlæg.

Konkret foreslår ATP's direktør, Lars Rohde, at ATP kunne være interesseret i at købe broerne omkring Fyn, Limfjordstunnellen eller - i den helt tunge ende - Øresundsbroen.

Også på Christiansborg hilses Infrastrukturkommissionens anbefalinger velkommen.

- Hvis eksperterne mener, at der er gevinster ved OPP, så lad os endelig afprøve det i stor skala, siger Socialdemokraternes trafikordfører Magnus Heunicke.