Kalundborgs jord skal være økologisk

Kravet til fremtidige forpagtere af kommunal jord i Kalundborg er, at de dyrker jorden økologisk. Det kommer til at koste kommunen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften forslaget fra miljøudvalget. 15 stemte for og 14 imod.

Dermed vil kravet til fremtidige forpagtere af kommunal jord være, at jorden dyrkes økologisk, og det betyder blandt andet, at der ikke må kunstgødes, og der må ikke anvendes sprøjtemidler.

2000 kroner mindre
Borgmester Kaj Buch Jensen (S) oplyste, at Kalundborg Kommune ejer cirka 275 hektar landbrugsjord, og den nye økologiske status vil komme til at gælde fra januar 2009, hvor de fleste forpagtningaftaler skal fornyes. Det skriver nordvestnyt.dk.

Det vil også betyde, at forpagtningsafgiften bliver lavere, og dette fik blandt andre Martin Damm (V) på banen. Han syntes, det var utilfredsstillende, at der ikke var regnet på økonomien. Det blev nævnt i debatten, at det kunne dreje sig om 2.000 kroner mindre per hektar på grund af det ringere udbytte ved økologisk drift.

Forskelsbehandling
Flere modstandere af forslaget gjorde gældende, at der sker en forskelsbehandling, når konventionelle landmænd udelukkes fra at byde, men dette blev afvist med, at blot jorden dyrkes økologisk kan alle være med.

Tilhængerne af forslaget tillagde ikke den økonomiske virkning af forslaget særlig stor betydning. De lagde, som miijøudvalgets formand, Allan Orris (SF), udtrykte det, mere vægt på forslagets signalværdi i forhold til miljøet.

/ ritzau /