Kæmpe sommerhuse på dagsordenen - Erhvervsstyrelsen sender ny vejledning i høring

Erhvervsministeriet har bedt Erhvervsstyrelsen om at lave en vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse, og den er nu sendt i høring.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nye kæmpe sommerhuse har gennem længere tid skabt panderynker hos sommerhusbeboerne i Marielyst Ferieby. 

Sidste år sagde 275 sommerhusbeboere nej til kæmpe sommerhuse i en underskriftsindsamling, hvor de tilkendegav deres utilfredshed over kommunens godkendelse af 10 kæmpe sommerhuse på op til 375 kvadratmeter. 

Siden har flere andre sommerhusområder og disses beboere fulgt trop, og nu reagerer Erhvervsstyrelsen på utilfredsheden fra landets sommerhusejere og har i den forbindelse sat sommerhusområder på dagsordenen.

quote De har nået at skamfere vores område

Eva Helver nabo til kæmpe sommerhuse i Marielyst Ferieby

Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse, som nu er sendt i høring.   

Udkast til vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse er ny og retter sig mod kommunerne, lyder det i et skriftligt svar fra Erhversstyrelsen til TV2 ØST.

Ifølge Erhvervsstyrelsen er vejledningen et middel, der skal bidrage til, at kommunerne i deres planlægning inddrager gode løsninger på støj, renovation, trafik og de store sommerhuses aftryk i sommerhusområderne med det formål at sikre, at de store sommerhuse ikke bliver til gene for det øvrige sommerhusmiljø.

Delte meninger om erhvervsministeriets indgreb

Fokusset og udkastet til vejledningen, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet, er ifølge Lennart Damsbo Andersen (S), der er landdistriktsordfører, godt nyt.

- Når man kigger på aktuelle sager og tidligere sager og den forvirring, der har været i forbindelse med sommerhusområder, så tror jeg, at det er nødvendigt, at kommunerne bliver mere præcise i forhold til planlægningen af et sommerhusområde, fortæller han og fortsætter:

- Der skal være steder, hvor der er plads til støj og steder, hvor der er fred og ro. Man skal skille det ad allerede i planlægningen, for det gør man overhovedet ikke i dag.

Men det faktum, at Erhvervsministeriet træder ind, mener Torsten Schack Pedersen (V), der er erhvervsordfører, er en forkert løsning.

- Jeg synes, at det er noget mærkeligt noget. Det er kommunerne, der har ansvaret, og så har jeg tilliden til, at kommunerne tager det. Hvis regeringen mener, at der skal løftes en pegefinger, så må de gøre det, men jeg synes, det er mærkeligt, at en styrelse fra København vil forsøge at sige, hvordan man skal gøre, fortæller han.

Erhvervsstyrelsen definition af et stort sommerhus

Det er en vejledning, der er sendt i høring, og hvis det bliver besluttet at vedtage Erhvervsstyrelsens udkast, er det ikke et påbud, men en guide til kommunerne om overvejelser, de kan gøre sig i forbindelse med lokalplanen i sommerhusområder.

Skaden er sket

Tre sommerhuse på hver 253 kvadratmeter er opført, mens fundamentet til flere står klar. Det er sket efter Guldborgsund tilbage i april gav byggetilladelser til opførelsen af 10 kæmpe sommerhuse. Noget, beboerne i området bestemt ikke er tilfredse med.

quote Det er nødvendigt, at kommunerne bliver mere præcise

Lennart Damsbo Andersen (S)

Sommerhusbeboer og nabo til de store sommerhuse i Marielyst Ferieby, Eva Helver, ser heller ikke, at vejledningen får betydning for hverken hende eller de andre beboere.

- De har nået at skamfere vores område. Tre huse står klar, og der er flere på vej. Det er godt for de efterfølgende, men lige præcis i vores sag ærgrer det mig, at der ikke skete noget for et år siden, fortæller hun.

Eva Helver stiftede en underskriftindsamling i oktober 2019, hvor 275 sagde nej til kæmpe sommerhuse i Marielyst Ferieby. 

Men hun står stadig med en følelse af ikke at blive hørt til trods for Erhvervsstyrelsen udkast.

- Det er stadig meget afhængigt af de personer, der læser det, og dem der har magten til at bestemme det. Så vi som borgere vil stadig stå meget ubeskyttede.

Hvorvidt beboerne i Marielyst Ferieby måske kan få noget ud af vejledningen, hvis den bliver til virkelighed, er fortsat op til kommunen at vurdere. 

- I udkastet til vejledning redegøres der for de redskaber af planlægningsmæssig karakter, som kommunerne kan anvende for at sikre hensigtsmæssige rammer for placering og anvendelse af større sommerhuse og et hensigtsmæssigt samspil med eksisterende sommerhusmiljøer.

- Det er således op til kommunen at vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang den inspiration til planlægningsmæssige redskaber, der kan findes i udkastet til vejledning, kan anvendes lokalt og konkret, lyder det fra Erhvervstyrelsen. 

Der findes i Danmark omkring 218.000 sommerhusbygninger. Det gennemsnitlige sommerhus har et bygningsareal på 78,4 kvadratmeter, men ser man på arealerne af sommerhuse bygget efter år 2010 er det tal på 103 kvadratmeter.