Jordemoder frygter besparelser: - Det er bekymrende for hele sundhedssektoren

Jordemoderforeningen frygter for besparelserne, der er lagt op til på Roskilde Sygehus. Det får konsekvenser for både patienter og personale, lyder det.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det er bekymrende for hele sundhedssektoren.

Sådan lyder det fra Bodil Bjørg Korsgaard, der er kredsformand for Jordemoderforeningen Sjællandskredsen. For Region Sjælland skal spare 184 millioner kroner på næste års budget og det kommer, ifølge TV ØST’s oplysninger, til at ramme især gynækologisk afdeling, fødeafdelingen samt børneafdelingen på Roskilde Sygehus.

Ledelsen på Sjællands Universitetshospital ønsker som et led i den store spareøvelse at etablere en såkaldt fødeklinik med ukomplicerede fødsler bemandet alene med jordemødre og ingen læger.

De komplicerede fødsler skal således flyttes ud til fødeafdelingerne på akutsygehusene i Holbæk eller Slagelse, indtil byggeriet i Køge står færdigt, og alle fødende fra Østsjælland skal samles på Sjællands Universitetshospital.

Det står på dagsordenen til et møde i forretningsudvalget i Region Sjælland, som holdes på mandag.

quote Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, at det har gang på jord

Bodil Bjørg Korsgaard, jordemoder på Roskilde Sygehus

- Det kan ikke andet, end at have nogle konsekvenser for den kvalitet, som patienterne vil møde fremadrettet i Region Sjælland, siger Bodil Bjørg Korsgaard.

Mindre tid til patienterne

Hvilke konsekvenser tænker du, der vil være?

- Det er, at der er mindre tid til at tage sig af patienterne, når der er færre mennesker til at gøre arbejdet. Det er den første afledte effekt af besparelserne, det er, at der ikke er tid nok til patienterne, siger Bodil Bjørg Korsgaard.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Fødeafdelingen på Roskilde Sygehus skal måske gøres til en fødeklinik. Hvad tænker du om det?

- I første omgang er jeg blevet orienteret om, at det er blevet parkeret, lyder det fra Bodil Bjørg Korsgaard.

- Men jeg synes da, det er bekymrende, at det overhovedet kommer i spil. Hvis det er en afledt konsekvens af de besparelser, der er nu, så synes jeg, det er væsentlige ændringer, der skal drøftes meget mere til bunds, end det er blevet gjort. Det er bekymrende – både for personalet, fordi deres ansættelsesforhold bliver væsentligt ændret, hvis man går ind og siger, at det, der er den største specialafdeling i Region Sjælland, nu kun skal være en fødeklinik, der kun tager sig af ukomplicerede fødsler, så er det lige pludselig nogle helt andre ansættelsesforhold.

- Men det er da også bekymrende i forhold til hvad kvaliteten af fødetilbud i Region Sjælland vil være. Flere kvinder vil skulle køre længere. Og jeg vil have svært ved at se, hvordan regionens andre fødesteder overhovedet vil kunne have kapacitet nok til at varetage flere komplicerede fødsler. Så der er flere ting, der virker meget lidt velovervejet.

Det bliver svært at fastholde personale

Hvilke konsekvenser vil det have, hvis der ikke er læger på Roskilde Sygehus til at tage sig af komplicerede fødsler?

- Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, at det har gang på jord. Det er slet ikke det, Sundhedsstyrelsen lægger op til heller i forhold til at have fødesteder i Danmark. Der skal man kunne varetage både komplicerede- og ukomplicerede fødsler for at have den bedste ekspertise til stede. Det handler også om at kunne rekruttere folk til at ville være ansat på stedet. Og hvis det er for en årrække, indtil man flytter til Køge, så kan jeg se, at det bliver meget svært at fastholde nok dygtigt personale til at kunne åbne en specialafdeling i Køge, når det skal ske.

Du sagde, at du var blevet orienteret om at fødeklinikken er blevet parkeret.

- Jeg ved ikke mere end det. Det er den orientering, jeg har fået, at der ikke bliver arbejdet videre med det i den her omgang. Hvad det så skal betyde, tør jeg ikke spå om.

TV ØST har uden held forsøgt at få fat i sygehusdirektør Henrik Villadsen for en kommentar til de store besparelser på fødeafdelingen i Roskilde.

Forhandlingerne i Region Sjælland er stadig i gang, og det endelige antal fyringer og nedlagte stillinger kan derfor nå at ændre sig. Der er varslet prikkerunde i starten af november.