Integration skal holde på udenlandske læger

Professor: Det giver ingen mening at bruge millioner på at hente udenlandske læger til landet, hvis de rejser med det samme igen, fordi familien mistrives.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Udenlandske læger og sygeplejersker kan bidrage "en lille smule" til at løse de store problemer med tusinder af ubesatte stillinger på de danske sygehuse. En afgørende forudsætning er dog, at det bliver attraktivt at bosætte sig i Danmark, og at der sker en god integration af de udenlandske medarbejdere.

Det siger professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen til Berlingske Tidende, efter at regeringen har bebudet en storstilet indsats for at skaffe mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Meget tyder dog på, at det kan blive op ad bakke at skaffe udenlandsk arbejdskraft til de danske sygehuse. For eksempel kan det løbe op i én million kroner at rekruttere blot én enkelt udenlandsk læge, og i gennemsnit bliver de her blot i to år, viser erfaringer fra sygehuse på Sydsjælland og Bornholm.

Kjeld Møller Pedersen mener, at de 200 millioner kroner, som regeringen over de næste fire år afsætter til international rekruttering af læger og sygeplejersker, hurtigt kan få ben at gå på, og man skal ikke have alt for store forventninger til, hvor meget der er at hente af denne vej.

- De kan bidrage en smule til at udjævne de værste problemer, men kan næppe blive en varig løsning på problemerne med mangel på arbejdskraft.

Kjeld Møller Pedersen er dog ikke i tvivl om, at man bliver nødt til at afsøge mulighederne for at skaffe udenlandsk arbejdskraft. Der går nemlig omkring 10 år, før det øgede optag på medicinstudiet begynder at udmønte sig i store årgange af de efterspurgte speciallæger.

Her og nu er der godt 1000 ubesatte speciallægestillinger på danske sygehuse, og lykkes det blot at skaffe 50 eller 100 speciallæger, vil det hjælpe ganske meget, vurderer han.

- Det centrale er at få dem til at blive i landet i længere tid, og derfor gælder det om at gøre rigtigt meget ud af integration. Det er højtuddannede mennesker, så det burde være muligt med for eksempel intensive sprogkurser og med hjælp til at få ægtefællen til landet, siger Kjeld Møller Pedersen.