Indgreb mod brændovne

De er lige så farlige som passiv rygning og skønnes årligt at dræbe mellem 200 og 2000 danskere. Nu kræver en række miljøorganisationer i et åbent brev til miljøminister Troels Lund Poulsen (V), at politikerne skrider ind over for landets 600.000 forurene

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De er lige så farlige som passiv rygning og skønnes årligt at dræbe mellem 200 og 2000 danskere. Nu kræver en række miljøorganisationer i et åbent brev til miljøminister Troels Lund Poulsen (V), at politikerne skrider ind over for landets 600.000 forurenende brændeovne og brændekedler.

Miljøorganisationerne foreslår derfor en handlingsplan mod brænderøgsforureningen som blandt andet betyder en forureningsafgift på private træfyrede enheder, krav om montering af partikelfiltre og katalysatorer samt en halvering af grænseværdierne for de skadelige partikler. Det oplyser Ritzau.

- En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at "hygge" og privatøkonomi er de dominerende årsager til danskernes brændeovnsfyring. Der er således ingen vitale årsager til forureningen. , skriver miljøorganisationerne som blandt andet tæller Greenpeace og Det Økologiske Råd.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Force Technology udsender landets brændeovne og pejse 60 procent af den totale partikelforurening (fine partikler), 90 procent af forureningen med tjærestoffer og 50 procent af dioxinforureningen til luften.

Stoffer, der alle er stærkt sundhedsskadelige og samtidig udledes i lav højde i områder med mange mennesker.

Prisen for forurening med små partikler er luftvejslidelser, hjerte-kar-sygdomme, astma og kræft.

Senest skærpede miljøministeren med en nye bekendtgørelse i starten af året kravene til brændeovnene, så det fra den 1. juni 2008 bliver forbudt at sælge eller tilslutte de mest forurenende brændeovne og træfyringsanlæg.

Samtidig får kommunerne også mulighed for at stille krav til brændeovne i afgrænsede beboelsesområder, hvor der for eksempel er tæt bebyggelse.

De nye regler gælder dog ikke alle de ovne, der allerede er stillet op.