I Region Sjælland anmeldes svigtede dyr som aldrig før

I 2017 modtog Dyrenes Beskyttelse 823 anmeldelser om svigt af dyr i Region Sjælland. Og tallet bliver ved med at stige.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Udsultede, vanrøgtede, mishandlede og svigtede dyr – de bliver opdaget og indberettet som aldrig før.

På landsplan var der næstflest anmeldelser i Region Sjælland. Det viser en opgørelse fra Dyrenes Beskyttelse, som modtog hele 823 i 2017 mod 700 anmeldelser i 2016. 

quote Tallene er ikke et udtryk for, at dyrene bliver behandlet dårligere end tidligere. Der er simpelthen flere, der ringer ind, fordi de er bekymrede

Henrik Buchholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse 

Langt de fleste dyreværnssager omhandler hunde, men det er procentvis flere landbrugsdyr per anmeldelse.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse handler stigningen i henvendelserne dog ikke om, at dyrene bliver behandlet dårligere end tidligere.

- Der har været en svag stigning i løbet af de sidste mange år, men tallene er ikke et udtryk for, at dyrene bliver behandlet dårligere end tidligere. Der er simpelthen flere, der ringer ind, fordi de er bekymrede, siger Henrik Buchholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes tarv frem for alt

Hos Dyreværnet ser de ikke samme tendens i antallet af sager. Antallet er stort set uændret gennem årene.

I gennemsnit er der ti henvendelser om dagen, hvor de fleste er fra Lolland Kommune. Årsagen er dog uklar til, hvorfor det lige er Lolland, der topper i statistikken. 

Men tendensen med de uændrede antal henvendelser kan måske forklares med, hvilke typer sager man håndterer i Dyreværnet. For her tager de sig kun af hunde, katte og mindre kæledyr, men har et samarbejde med andre organisationer, hvis sagen skulle dreje sig om dyr, der ligger udenfor deres område. 

Der er også færre sager, hvor folk er ligeglade med deres dyr. Sagerne drejer sig for det meste om, at ejerne ikke kan overskue pasningen. Derfor sørger Dyreværnet for, at borgerne i sådanne tilfælde får hjælp til selvhjælp, hvis de ønsker det.

- Dyrene er vores hovedfokus, og vi går ind og vurderer, hvad der er forsvarligt i situationen. Det kan i nogle tilfælde være meget stressende at fjerne dyr fra deres vante miljø. Her går vi ind og hjælper dyrene, hvor de er, siger Rikke Christensen-Lee, direktør i Dyreværnet.  

Større arbejdsbyrde 

Selvom arbejdsbyrden er blevet større for Dyrenes Beskyttelse, som oplever en stigning i dyreværnssager, ikke mindst for de mange frivillige der rykker ud til de svigtede dyr, skal folk ikke holde sig tilbage med at anmelde sagerne. 

- Vi er sat i verden for at hjælpe dyr i nød og har mange frivillige, der kører ud og tjekker op på sagerne, siger Henrik Buchholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse. 

Det betyder ikke, at de frivillige er en udøvende myndighed. Hvis sagerne bliver vurderet til at være, mere end hvad de frivillige kan magte, vil de blive overdraget til politiet.  

Dyreværnssager