I lære som mor og far

Lolland Kommune tilbyder nu kurser for kommende førstegangsforældre under 25 år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Styrelsen for Social Service har iværksat projektet "Klar til barn - Forberedende forældrekurser", der skal forberede unge under 25 år på rollerne som nybagte forældre.

Sundhedsplejerske Karen Christoffersen i Lolland Kommune ser kurserne som et godt tilbud,
som alle førstegangsforældre under 25 år bør deltage i.

- Det at få et barn medfører store ændringer i de unges liv, og alle oplever usikkerhed omkring det at skulle være forældre. Kurserne skal forberede forældrene på forældrerollen og formidle positive redskaber, der kan styrke forældrene, så de får lettere ved at håndtere deres barn – også i pressede og vanskelige situationer.

På kurserne kan de unge lære gode tricks, hvis fx barnet græder meget længe, og situationen er ved at tage magten fra dem. De lærer også om spædbarnets forunderlige verden og får indsigt i, hvad et barn formår, og hvordan man lærer at se barnets signaler. Samtidig får de på kurset et netværk af andre familier, der ligesom dem selv skal have et barn for første gang.

- Kurserne henvender sig til kommende forældrepar, men enlige forældre er også meget velkomne. Hvis du er enlig og venter barn er det en god idé, at tage fx en søster, mor eller veninde med til kurset, så flere i familien eller omgangskredsen får kendskab til de værktøjer, du lærer på kurset, fortæller Karen Christoffersen.

Kurserne afholdes i kommuner overalt i Danmark, og i Lolland Kommune foregår kurserne i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn. Underviserne er lokale sundhedsplejersker, pædagoger, socialrådgivere og psykologer, der alle har fået specialundervisning i at undervise førstegangsforældre under 25 år.