¨

Hyllekrog Fyr åbner for offentligheden

Foto: TV ØST

Naturstyrelsen åbner for offentlig adgang til Hyllekrog Fyr på Sydlolland. Fra fyret er det muligt at se både sæler og edderfugle.

Hyldekrog landtange på Sydlolland er med sine store grupper af ynglende sæler og rasteplads for trækfugle et ganske særligt naturområde,som er beskyttet af både af vildtreservat- og Natura 2000-bestemmelser.

Som noget nyt får offentligheden nu mulighed for at komme helt tæt på de mange dyr og fugle. Naturstyrelsen har nemlig åbnet adgangen til Hyllekrog Fyr for offentligheden.

Naturstyrelsen overtog fyret fra Farvandsvæsnet 15. oktober 2010 og har gennemrenoveret fyret i 2011.

Fra 1. marts til 15. juli har der været adgangsforbud på Hyllekrog landtange på grund af fuglenes ynglesæson, men nu er alle velkomne.

På det lave vand kan man blandt andet opleve svaner, gæs og ænder, mens man på det lidt dybere vand kan være heldig at se sæler og edderfugle.

Langt størstedelen af landtangen ejes af Fugleværnsfonden, mens Naturstyrelsen ejer fyret og et areal omkring.

Området er Danmarks vigtige ynglelokalitet for Gråsæl, og benyttes også af Spættet sæl. De yngler og hviler på de ubeboede sandrevler ude på Rødsand.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App