Her er reglerne for dronefly

Et lokalt landinspektørfirma har som de første taget dronefly i brug til opmåling, men der er helt særlige regler på området. Dem kan du læse her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det kan være fristende at lege med dronefly - både privat, men også når det gælder deciderede opgaver på arbejdspladsen. Landinspektørfirmaet Skel.dk, der holder til i både Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Korsør og Skælskør, har for eksempel netop fået tilladelse til at bruge dronefly til opmåling af landskaber, men før man investerer i et af de førerløse fly, er der nogle regler, som er værd at kende.

Dronefly under 7 kilo:

  • Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt.
  • Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 5 kilometer.
  • Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 8 kilometer.
  • Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 meter.
  • Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.
  • Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.
  • De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet om førerløse fly (BL 9-4), må ikke overflyves.

Hvis man flyver med en drone over 7 kilo gælder følgende:

  • Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads.
  • Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring Flyvningen skal udføres under en organisation/person, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Kilde: Trafikstyrelsen