Her er forslagene, der skal lokke læger til yderområderne

I dag fremlagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby en plan for bedre lægedækning i yderområderne. Du kan se forslagene her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nedsatte i januar 2016 et lægedækningsudvalg, som har udarbejdet en rapport med 18 konkrete forslag til, hvordan der kan skabes bedre lægedækning i landets yderområder.

- Vi skal af med den geografiske ulighed i sundhed. Og derfor skal alle, uanset hvor de bor, og hvad de fejler, have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Danskerne skal trygt kunne regne med, at de kan få den nødvendige lægebehandling, skriver sundhedsministeren i en pressemeddelelse.

Her er punkterne i rapporten

1. Øget udbud af lægestuderende i yderområderne

2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse

3. Justering af femårsfristen i den lægelige videreuddannelse

4. Samarbejde mellem regioner, kommuner og lægernes organisationer

om målrettet rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i yderområderne og socialt belastede områder

5. Læger skal møde almen praksis flere gange under uddannelse og videreuddannelse

6. Dimensioneringen af almen medicin øges relativt inden for den samlede dimensionering af den lægelige videreuddannelse.

7. Udvidede muligheder for, at regionerne kan drive almen medicinske klinikker

8. Mere fleksible organisationsformer i almen praksis

9. Andre faggrupper inddrages i opgaveløsningen i almen praksis med henblik på at frigøre lægelige ressourcer til øget lægedækning

10. Rammedelegation til kommunale sygeplejersker

11. Honoreringen differentieres efter patienttyngde for at understøtte bedre lægedækning.

12. Udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis

13. Fleksible åbne - og lukkegrænser for patienttal

14. Ændrede vilkår for lægevagten med henblik på at rekruttere alment praktiserende læger

15. Inddragelse af speciallægepraksis i videreuddannelsen af speciallæger,

når det kan bidrage til at løse kapacitets- og lægedækningsudfordringer

16. Samarbejde på tværs om ansættelse af læger på sygehusene

17. Anvendelse af de lægelige ressourcer, hvor de giver mest værdi for patienterne med henblik på at understøtte bedre lægedækning

18. Attraktive arbejdspladser i yderområder gennem mere fleksible ansættelsesformer

 

Sundhedsministeren vil nu søge opbakning i Folketinget, så forslagene kan gennemføres.