Region Sjælland

Heino Knudsen lander bred konstituering i Region Sjælland - kun ét parti står uden for aftalen

Som det eneste parti er Nye Borgerlige ikke med i den nye konstitueringsaftale for regionsrådet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

39 af 41 regionsrådsmedlemmer på tværs af syv partier er nået til enighed om en konstitueringsaftale.

Med i aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. 

Det er med andre ord en bred konstitueringsaftale, der kommer som supplement til den aftale Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre indgik på valgnatten. Nye Borgerlige står som det eneste parti udenfor.

Den ny konstituering ændrer ikke ved formandsposten, som genindtages af Heino Knudsen (S), imens Anne Møller Ronex (R) med aftalen bliver 1. næstformand. Venstres Jacob Jensen bliver 2. næstformand.

Vil fjerne unødige registreringer for medarbejdere

Af aftalen fremgår det blandt andet, at konstitueringsparterne er enige om, at der inden for de første seks måneder af 2022 skal udarbejdes en ny økonomisk udviklingsplan for Region Sjælland.

Herunder omfatter aftalen også fokus på afbureaukratiseringstiltag og forenkling af arbejdsgange, som kan fjerne administrativt arbejde eller unødige registreringer for medarbejdere.

Stående udvalg i Region Sjælland

Desuden er konstitueringspartierne enige om at nedsætte to nye udvalg.

Det ene er Inddragelsesudvalget, som skal stå for udarbejdelse af inddragelsesprogram for patienter, medarbejdere og civilsamfundet i Region Sjælland. Udvalget er foreløbig aftalt til en funktionsperiode på de første to år af valgperioden. Formandsposten besættes af Socialdemokratiet Næstformandsposten besættes snupper Venstre.

Læs også
Over halvdelen af de valgte til regionsrådet er kvinder

Det andet udvalg er Udvalg for rekruttering og fastholdelse. Det skal udarbejde anbefalinger til indsatser for styrket rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsnet. Udvalget skal have deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer, administrativ ledelse og politikere.

Udvalget er foreløbig aftalt til en funktionsperiode på det første år af valgperioden. Her tager SF formandsposten, mens Venstre får næstformandsposten.