Havområder skal redde dansk hval

16 områder i de danske farvande er nu udpeget som steder, hvor man bør gøre en ekstra indsats for at redde den danske hvalart, marsvinet, der minder om en delfin. Flere områder her i regionen er nævnt i rapporten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser, der udpeger 16 områder i de danske farvande, som har stor betydning for bevarelse af marsvinet, der er den mindste hvalart, der yngler i Danmark.

 

Undersøgelsen har været flere år undervejs, og giver et svar på, hvor man bør sætte ind, hvis man skal stoppe nedgangen i antallet af marsvin.

Dyrene dør blandt andet, når de fanges som bifangst i fiskernes net. Ifølge DMU er der grund til bekymring over, at der er færre og færre marsvin i de danske farvande, og det skal de udpegede områder nu være med til at gøre noget ved.

 

- Det her har vi ventet på i meget lang tid, og vi glæder os til at komme i gang med det videre arbejde, så vi kan stoppe bifangsten og faldet i bestanden af marsvin, siger biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening til TV2 Øst. Foreningen har i mange år presset på for at få regler på området.

 

Allerede i 1992 krævede EU, at der skulle udpeges beskyttelsesområder for at sikre bestanden af marsvin. Tyskland har for eksempel gjort det for flere år siden, men i Danmark har man ventet på den netop offentliggjort rapport fra DMU, som altså udpeger 16 områder, hvor man med fordel kan gøre mere, for at sikre marsvinet.

 

Her i regionen drejer det sig om Kalundborg Fjord, Storebælt, Smålandsfarvandet, Femer Bælt og Kadetrenden syd for Falster, hvor man nu med sikkerhed ved, at det danske svar på en hval/delfin befinder sig.