Gymnasium ånder lettet op: Uundværlig busrute går fri i ny spareplan

Listen med lukningstruede busruter er blevet forkortet, og det kommer som en stor lettelse for rektor på Maribo Gymnasium.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Administrationen i Region Sjælland har udarbejdet nye forslag til, hvordan der skal spares 20 millioner kroner på den kollektive trafik.

quote Jeg har armene i vejret, for det her er vigtigt for vores elever og for skolen.

Michael Levy Bruus, Rektor på Maribo Gymnasium

Det betyder, at regionspolitikerne arbejder videre med en forkortet liste af spareforslag, der vedrører buslinjer og toglinjer i regionen. Det kommer til at foregå på et udvalgsmøde i næste uge.

Der er stadig en række busruter i spil til nedlæggelse, men mange kan ånde lettet op. Blandt andet rektor på Maribo Gymnasium. Hans medarbejdere og elever slipper nemlig for at miste en vigtig busforbindelse mellem Maribo og Rødbyhavn.

- Hvor er det fedt. Jeg har armene i vejret, for det her er vigtigt for vores elever og for skolen, siger han til TV ØST.

Busruter, der slipper for Region Sjællands sparekniv

Uundværlig busrute for elever og lærere

Der har, siden de første spareforslag blev offentliggjort, været en del utilfredshed og bekymring at spore flere steder i landsdelen. Adskillige borgere har reageret på regionspolitikernes spareplaner på sociale medier, mens der flere steder i regionen blev oprettet underskriftindsamlinger.

Borgmestrene i Faxe og Vordingborg kommuner har også rettet skarp kritik af forslagene, ligesom flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder har udtrykt bekymring.  

Og Michael Levy Bruus er ingen undtagelse.

Buslinje 720R, der kører mellem Maribo og Rødby Færgehavn, var nemlig en del af det oprindelige sparekatalog. Flere elever og medarbejdere på Maribo Gymnasium bruger buslinjen, og den har uundværlig betydning for oplandsgymnasiet ifølge rektoren. 

-  Jeg er i øjeblikket rundt at besøge forskellige klasser og følge undervisningen, og der får jeg typisk de sidste 20 minutter af undervisningstimerne til at snakke med eleverne, og der er i den forbindelse flere, der giver udtryk for, at det betyder noget for dem at have gode adgangsveje til skolen. Og der var flere, der gav udtryk for, at hvis 720R ville blive sløjfet, så ville de have få svært ved at komme i skole, siger han.

Artiklen fortsætter under boksen.

Fem ruter slipper i Region Sjællands spareplaner på kollektiv trafik
Fem ruter slipper i Region Sjællands spareplaner på kollektiv trafik Foto: Michael Vogelius - TV ØST

En opgave på et højere niveau

Rektoren har siden start september fulgt med i udviklingen og fortæller, at han, efter at være blevet gjort opmærksom på de første spareplaner i Region Sjælland, tog kontakt til skolens medarbejdere, hvilket medførte flere bekymrende reaktioner fra lærere og medarbejdere.

Michael Levy Bruus er glad for, at beslutningen om at bevare busruten er blevet truffet i regionsvalget, da han ikke mener, at sådanne afgørelser skal træffes på kommunalt plan, hvilket ellers kunne blive nødvendigt, hvis Region Sjælland tog busruten af deres budget.

- Jeg har indtil videre henholdt mig til, at jeg havde svært ved at forestille mig, at ruten ville blive nedlagt, og jeg havde svært ved at forestille mig, at Lolland Kommune ville kunne leve med sådan en beslutning, så jeg synes, det er rigtig glædeligt (at den ikke nedlægges, red), for det egentlig ikke en kommunal opgave, synes jeg. Det er en opgave på et højere niveau.

Artiklen fortsætter under boksen.

Ny spareplan på kollektiv trafik

Uheldig situation

Region Sjælland har taget sparekniven i hånden på grund af en aftale, der blev forhandlet på plads i maj af regeringen og Dansk Folkeparti.

Her blev det besluttet, at alle landets regioner skulle fratages midler til såkaldt erhvervsfremme-opgaver. Penge til regional udvikling.

Region Sjælland mister derfor 112 millioner kroner på næste års budget, og fordi regionen havde afsat en stor del - 70 procent - af de penge til den kollektive trafik, ender det altså med, at regionspolitikerne er blevet nødt til at spare på området, fordi pengene skal retur til staten.

Udvalget for Trafik, Infrastruktur og Miljø mødes igen næste tirsdag for at udforme en indstilling, som lander på bordet i Regionsrådet den 5. november. Her skal regionsrådet træffe den endelige beslutning om, hvordan de 20 millioner kroner skal findes på den kollektive trafik.