Gylle bliver til plastic

Revolution på vej til landbruget: Danmarks første anlæg, der kan udnytte gylle til plastic bygges ved Tuse Næs på Sjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Gylle fra landmændenes svinestald kan blive en guldgrube.

Forskere har udviklet et metode, der omdanner gyllen til et efterspurgt stof i plastindustrien og til lugtfri mpk-gødning. Det første anlæg på dansk grund opføres i år hos landmand Anders Echberg, Tuse Næs på Sjælland.

- Jeg har kastet mig ud i projektet med at etablere det første anlæg både for at gavne min økonomi og for at forbedre miljøet og naturen, siger Anders Echberg, der med sine 150 hektar jord har lov til at procucere 7500 svin årligt.

Han ser frem til, at kunne udvide sin svineproduktion uden samtidig at skulle købe ny jord til spredning af gylle. Det vil nemlig være muligt med det nye anlæg, der vil koste 7,8 millioner kroner at etablere. Knap halvdelen af anlægsomkostningerne har landmanden fået i tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv under Fødevareministeriet.

Det er civilingeniør Dennis Wowern Nielsen, der har udviklet det nye anlæg i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet DTU.

- Fra et være et affaldsproblem bliver gyllen nu en handelsvare for landmændene. Gyllen omdannes til et urinstof, som er stærkt efterspurgt i plastindustrien, og processen starter allerede i stalden, hvor der tilsættes et stof, der forhindrer dannelsen af ammoniak, fortæller Dennis Wowern Nielsen.

Ud over at grisene i staldene med den nye proces producerer et stof til plastindustrien, vil deres eskrementer i samme omgang også kunne omdannes til lugtfri mpk-gødning. Det betyder, at naboer til eksempelvis svindestalde kan slippe for gyllelugten.

- Hele processen kører i et lukket system, og derfor bliver det lugtfrit udenfor, fortæller Dennis Wowern Nielsen, der har brugt en lang årrække til at forske og udvikle systemet. Han ejer 60 procent af aktierne i selskabet Agroplast, der står for projektering og opførelse af de revolutionerende anlæg.

Agroplast skal også står for drift af anlægget og afsætning af de stoffer, som anlægget producerer. DTU's venturepartner Seed Capital har også en ejerandel i Agroplast, ligesom Direktoratet for FødevareErhverv har skudt nogle millioner i udviklingen af det nye anlæg.

Civilingeniøren fra Bornholm fik for tre år siden Dana Lim-prisen på 400.000 kroner for sin forskning. Men det er ikke nok, at få en lys idé, har han erfaret.

- Man kan have nok så mange gode ideer, hvis ikke man har de rette forbindelser, der kan være med i finansieringen af den, siger Dennis Wowern Nielsen.

Han venter et travlt år. Ud over anlægget hos den sjællandske landmand, er også landmænd i Litauen interesseret ligesom USA's største producent af fødevarer, Smithfield Foods, har vist interesse og derfor følger etableringen af anlægget ved Tuse Næs nøje.